คุณเป็นได้ดีกว่านี้ ด้วยคำถามค้นพบตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 มิถุนายน 2564     96     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    คุณเป็นได้ดีกว่านี้ ด้วยคำถามค้นพบตัวเอง

     คุณคือใคร?
 คุณค่าที่คุณยึดถือ ทำให้คุณมีความสุข
จุดเด่นของคุณ ที่ใช้สร้างผลลัพธ์ที่ดี
ทักษะที่คุณเชี่ยวชาญ จนเป็นศักยภาพ
กรอบความคิดที่ทำให้คุณเติบโต

     คุณต้องการอะไร?
เป้าหมายในชีวิต
ความฝันที่เป็นแรงบันดาลใจ
เรื่องที่ทำให้คุณมีความสุข
ความท้าทายที่คุณต้องการให้สำเร็จ

     คุณให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร?
ครอบครัว การดำเนินชีวิต
การงาน การประสบความสำเร็จ
ตัวตน การมีความสุขกาย สบายใจ
สังคม การมีสภาพแวดล้อมที่ดี

    คุณมีแรงบันดาลใจในเรื่องอะไร?
การได้ทำในเรื่องที่อยากทำ
การบรรลุความสำเร็จในชีวิต
การมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ
การเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ

     เรื่องต่างๆ ที่เป็นคำตอบของ “คำถามค้นพบตัวเอง”…ช่วยทำให้เราเลือกใช้และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกัน ทำให้เรามีความสุขและสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง การดำเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกัน ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพและคุณค่าอย่างเต็มที่…เราสามารถใช้เพิ่มขึ้นได้อีก ด้วยความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้

     คุณต้องเชื่อก่อนว่า…”คุณเป็นได้ดีกว่านี้!”…คำถามเหล่านี้จึงจะน่าสนใจครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายพัฒนาศักยภาพ

แสดงความคิดเห็น