ผู้นำองค์กร ไร้ซึ่งตำแหน่งอย่างแท้จริง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     25 มิถุนายน 2564     124     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้นำองค์กร ไร้ซึ่งตำแหน่งอย่างแท้จริง

          ผู้นำ คือ บุคคลที่มีบทบาทผู้นำไม่เรื่องของตำแหน่ง
          ผู้นำ สร้างผลงาน ผ่านทีมงาน ในทุกๆตำแหน่งที่ได้มา
          ผู้นำ ไม่ยึดที่ตำแหน่ง พร้อมให้ผู้นำคนอื่นมาทำแทน
          ผู้นำ มีความสุข ที่ได้พัฒนาผู้นำมาแทนที่ตำแหน่งตน

          ความเป็นผู้นำ เกิดขึ้นจากภายใน ของบุคคลนั้นๆ
          ความเป็นผู้นำ ทำให้ทีมงาน เกิดความ เชื่อถือ ยอมรับ ไว้วางใจ
          ความเป็นผู้นำ คือ การมีอิทธิพล(Influence)ด้านดีต่อผู้ตาม
          ความเป็นผู้นำ เกิดจากการสะสม ผ่านการปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ

          ผู้นำองค์กร สามารถเป็นได้ทุกตำแหน่ง ที่องค์กรต้องการ
          ผู้นำองค์กร สร้างผลงานได้เสมอในทุกที่ ไม่ยึดติดตำแหน่งหน้าที่
          ผู้นำองค์กร สนใจเรื่องความเป็นมนุษย์ของบุคลากรในทีม
          ผู้นำองค์กร พร้อมอยู่ในตำแหน่ง และ พร้อมยกตำแหน่งให้ผู้อื่น

     การปฏิบัติตัว ในฐานะผู้นำองค์กร สามารถเป็นได้ทุกตำแหน่ง และ ยินดีมอบตำแหน่ง ให้ผู้อื่นที่พร้อม ในทุกๆตำแหน่ง เช่นเดียวกันองค์กรที่มีผู้นำลักษณะนี้จำนวนมาก ย่อมทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำองค์กรความเป็นผู้นำ

แสดงความคิดเห็น