ผู้นำ บุคคลที่ถูกมองและคาดหวังจากทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 เมษายน 2564     32     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด หัวหน้างานนักบริหาร    ผู้นำ บุคคลที่ถูกมองและคาดหวังจากทีมงาน


หากทีมงานไม่ได้ มองเรา สนใจเรา คาดหวังในตัวเรา อยากให้เราเข้าใจเขา…แสดงว่า “เรายังไม่ได้เป็น ผู้นำทีมงาน อย่างแท้จริง
เพราะเขาสามารถอยู่กับตัวเขาเองได้ โดยไม่ต้องมีเรา

การเป็นผู้นำ…เป็นเรื่องของบทบาทที่ทีมงาน เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ…ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหน้าที่เพียงอย่างเดียว

ผู้นำสร้างการเปลี่ยน…เริ่มที่ตัวเองเป็นคนแรก เพื่อเป็นตัวอย่างของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะจูงใจให้ทีมงานเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากไม่เปลี่ยน

ผู้นำตามสถานการณ์…กล้าในการตัดสินใจ ที่ใช้ข้อมูลและการเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งเรื่องงานและความรู้สึกของบุคคล 

ผู้นำที่แท้จริง…มีความสุขที่ได้พัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นำ เพราะเขาจะได้เติบโตในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง แล้วเป็นผู้นำรุ่นต่อมา และช่วยพัฒนาผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีก เป็นทวีคูณ

การปฏิบัติตัวของผู้นำ มักได้รับแรงกดดันจากบุคคลรอบข้าง เพราะเขาคาดหวังทุกอย่างจากผู้นำ ในการนำพาทีมงานสู่ความสำเร็จร่วมกัน

     ผู้นำ…จึงต้องชอบเรื่องคน รับฟังผู้คน และเข้าใจคนที่แตกต่าง เพราะเขาต้องนำบุคคลในทีม

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำทีมงานคาดหวัง

แสดงความคิดเห็น