สร้างแบบฟอร์ม บันทึกการโค้ชของตัวเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 มกราคม 2564     33     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    สร้างแบบฟอร์ม บันทึกการโค้ชของตัวเอง

     โค้ชหลายท่าน มีหลักการบันทีกการโค้ช(Coaching Note)ระหว่างการโค้ชของตัวเอง…เพราะต้องการเก็บ “เบาะแสและคำสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่”…แล้วทยอยเชื่อมโยง “เรื่องเล่าของโค้ชชี่กับเป้าหมายที่ต้องการ” ให้โค้ชชี่เห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้น
     โค้ชบางท่านไม่ได้ใช้แบบฟอร์มโดยตรง แต่ก็มีกรอบของการฟังและการบันทีกที่เป็นสไตล์ของตัวเอง…เพื่อใช้ทบทวนและถอดบทเรียนการโค้ชของตัวเอง หลังจากดำเนินการโค้ชเสร็จ จนเกิดความเขี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
     เทคนิคการสร้าง “บันทึกการโค้ช” ที่ใช้ประกอบการโค้ช มีประมาณนี้…
      - การบันทึกตาม “ศาสตร์ที่ใช้ดำเนินการโค้ช” ของตัวเอง
      - การบันทึกด้วย “คำสำคัญต่างๆ” ที่เป็นประโยชน์ต่อการโค้ช
      - การบันทึกด้วย “รูปภาพหรือโมเดล” ที่ตัวเองถนัด
      - การบันทึกตาม “กระบวนการโค้ช” ที่เลือกใช้ดำเนินการ
      - การบันทึกเป็น “ประเด็นสำคัญของโค้ชชี่” ตามคุณลักษณะของโค้ชชี่
      - การบันทึกตาม “สิ่งที่โค้ชชี่ได้เรียนรู้” จากการโค้ช
      - การบันทึกเชื่อมโยง “สมรรถนะการโค้ช” ที่ใช้ดำเนินการ
    โค้ช ไม่ได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดของโค้ชชี่ บันทึกเพียงสิ่งที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการโค้ช ให้สอดคล้องกับโค้ชชี่แต่ละท่าน…เพื่อหลีกเลี่ยง “การตัดสินใจหรือสรุปประเด็นของโค้ชชี่ไปเอง”
การบันทึกสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ตามสไตล์ของโค้ชแต่ละท่าน ข่วยทำให้โค้ชมีสติอยู่กับโค้ชชี่ได้ตลอดเวลามากขึ้นด้วย…เพราะการบันทึกสิ่งที่ได้ยิน ช่วยทำให้โค้ชหยุดคิดไปเองได้ครับ
ลองสร้างแบบฟอร์ม “บันทึกการโค้ชแบบง่ายๆ” ของตัวเองดูครับ…ท่านจะสนุกกับการโค้ชในสไตล์ของตัวเองเพิ่มขึ้นครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาการโค้ดตัวเอง

แสดงความคิดเห็น