เรื่องบางเรื่อง ทำแล้วกระทบกับอีกเรื่องหนึ่ง เรายังจะทำหรือไม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2564     48     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    เรื่องบางเรื่อง ทำแล้วกระทบกับอีกเรื่องหนึ่ง เรายังจะทำหรือไม่

  การตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง…มองเห็นผลกระทบชัดเจน บางครั้งก็ต้องเลือกทำ ทั้งๆที่เรื่องที่กำลังจะทำ ไม่ดีต่อตัวเองแน่นอน และไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตด้วย

การเลือกไม่ทำ…ก็จะเกิดผลกระทบอย่างหนึ่ง
การเลือกที่จะทำ…ก็จะเกิดผลกระทบอย่างหนึ่ง

นี่คงเรียกว่า…"ความขัดแย้งภายในตัวเอง(Inner Conflict)"

การมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ดีแน่นอนอยู่แล้ว…ทำไมยังเลือกทำอีก?

อาจเป็นเพราะ…เชื่อว่า "ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้านไม่ดี" จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หากยอมปล่อยให้เกิดขึ้นไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ไข ย่อมดีกว่า…"การเลือกที่จะไม่ทำ!" เพราะอาจไม่เกิดผลกระทบไม่ดี ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวแล้ว อาจเกิดเรื่องไม่ดี จนยากที่จะแก้ไขได้อีก

นี่คงเรียกว่า…"การคิดอย่างเป็นระบบ(Systematic Thinking)"

การตัดสินใจในเรื่อง ที่ใช้หลักการคิดเชิงรบบ…ไม่สามารถอธิบายให้คนที่ ไม่เห็นภาพของทั้งระบบเข้าใจได้เลย เพราะเขาไม่ได้คิดทั้งระบบเหมือนเรา…ทำให้หลายคนอาจไม่เข้าใจ ในสิ่งที่เราเลือกตัดสินใจ

ผู้นำที่แท้จริง…อาจต้องยอมรับความไม่เข้าใจ จากผู้อื่นในบางเรื่อง แล้วรอจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามที่คิดไว้ ด้วยความอดทน เพื่อให้เหตุการณ์และความจริง เป็นเครื่องพิสูจน์การตัดสินใจ

นี่คงเรียกว่า…"ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง(Change Leader)"

การตัดสินใจเรื่องใด เรื่องหนึ่ง…วัดความเป็นผู้นำในตัวเองครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  เรื่องผลกระทบจะทำรึไม่

แสดงความคิดเห็น