เส้นทางการพัฒนา ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     30 มีนาคม 2564     86     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    เส้นทางการพัฒนา ภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

     เนื้อหาที่เขียนสรุปนี้ นำมาจากการอ่านหนังสือ The 5 Levels of Leadership ของ John C. Maxwell ครับ

ระดับที่ 1…ผู้นำโดยตำแหน่งหน้าที่…ผู้คนยอมทำตาม เพราะความจำเป็น มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามตำแหน่งของผู้นำ

ระดับที่ 2…ผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน…ผู้คนเต็มใจทำตาม เพราะผู้นำสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ และมีความสัมพันธ์ที่ดี

ระดับที่ 3…ผู้นำสร้างผลลัพธ์ของงาน…ผู้คนอยากทำตาม เพราะความน่าเชื่อถือของผู้นำ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สร้างผลงานให้องค์กรได้จริง

ระดับที่ 4…ผู้นำพัฒนาคนให้เป็นผู้นำ…ผู้คนยินดีทำตาม เพราะเขาได้รับโอกาสให้เติบโต และทำหน้าที่แทนผู้นำ ทำให้ทีมงานมีผลงานเพิ่มมากขึ้น

ระดับที่ 5…ผู้นำสมบูรณ์แบบที่จุดสูงสุด…ผู้คนเปิดใจทำตาม เพราะที่ตัวผู้นำ ที่เติบโตผ่านมาทุกระดับแล้ว มีความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน สร้างดูแลและให้คำปรึกษาผู้นำในระดับต่อๆลงไป สร้างสิ่งดีๆให้คนรุ่นหลัง

     หากเราประเมินตัวเอง ในบทบาทหน้าที่ “ความเป็นผู้นำของตัวเรา” ก็จะทำให้เราเห็นช่องว่างของการพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีก

     การพัฒนาตัวเองในเรื่องของผู้นำ ก็สามารถทำได้ไม่จำกัด…เพราะผู้นำที่ดี เติบโตมาทีละระดับอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จนถึงจุดสูงสุดของความเป็นผู้นำในองค์กร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำเส้าทางการพัฒนาLeadership

แสดงความคิดเห็น