บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    HRD เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิด ชอบของทีม HRD มีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด จนบางองค์กรนั้น HRD ต้องทำเกือบทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ เรื่องใหญ่ บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะทำให้กิจกรรมต่างๆนั้นออกมาดีหรือเป็นที่น่าสนใจได้อย่างไรเพราะกลายเป็นงาน ประจำจึงไม่ค่อยได้พัฒนาตนเอง เพราะงานยุ่งมากๆๆ สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En Training) ได้รวบรวมเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานของ HRD โดยตรงและโดยอ้อมเอาไว้ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมที่สะดวกสำหรับให้ HRD เลือกหยิบไปใช้ได้ โดยเทคนิคต่างๆก็เป็นเพียงแนว ความคิดหนึ่งๆของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาจจะเหมาะสมกับบางสถานการณ์ และ บางองค์กรเท่านั้นมิใช่สูตรสำเร็จใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น การเลือกนำไปใช้จึงขึ้นอยู่กับ HRD พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเอง

การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน

บทความใหม่

การเป็นวิทยากรภายใน

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR

แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
ฟอร์มออกแบบพัฒนาบุคลากร รายหลักสูตร-โปรแกรม
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจ Training Need
เทคนิคการใช้คำถามที่ดี
ออกแบบโปรแกรมสอนงานด้วยตัวเอง
ตัวอย่างคำปรึกษา
ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
คู่มือการเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร
คู่มือวางแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรยุคใหม่
สุดยอดหลักสูตร สุดมหัศจรรย์ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
คู่มือการวางแผนและคัดเลือกหลักสูตร
เครื่องมือพัฒนาบุคลากรยุค 4.0
Corporate Academy Program
โปรแกรมการสำรวจสมรรถนะด้านคุณค่าของบุคลากร

 โปรแกรมอื่นที่น่าสนใจ

TAG  พัฒนาบุคลากรHRDการโค้ชการสัมภาษณ์งานกรอบความคิดHRD

แสดงความคิดเห็น