บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

กระบวนการแก้ปัญหาแบบนักกลยุทธ์

เคล็ด(ไม่)ลับ กระบวนการแก้ปัญหาแบบนักกลยุทธ์จากคลาส Training and Group Coaching 1.กรอบความคิดในการเผชิญปัญหา ความแตกต่างอย่างแรกระหว่างนักแก้ปัญหามือสมัครเล่นกับมืออาชีพคือ "ความมุ่งมั่น" มืออาชีพโฟกัสที่ "เป้าหมาย" และมองปัญหาเป็นแค่ Gap ที่ต้องคิดจัดการให้หายไป มือสมัครเล่นโฟกัสที่"ความรู้สึกของตัวเอง" จึงมองปัญหาเป็นข้อจำกัดต่างๆ จนกลายเป็นหลุมพรางของความสำเร็จ 2.ระบุปัญหาที่แท้จริง ความสามารถหนึ่งที่สำคัญคือการคิดอย่างมีตรรกะเพื่อมองปัญหาในเชิงภาพใหญ่ (Big Picture) ให้ออก ปัญหาที่อยู่ส่วนใดของเส้นทางเดินและกระทบกับเป้าหมายอย่างไร หากระบุปัญหาไม่ถูกหรือไม่ชัดเจน เราอาจเสียเวลาไปจัดการกับเรื่องที่ไม่สำคัญได้ 3.ค้นหาสาเหตุของปัญหา การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทั้งแนวลึกและแนวข้าง ค่อยๆแยกแยะปัจจัยใหญ่ๆที่มีส่วนกับปัญหาออกมาเป็นเรื่องๆ การใช้ประสบการณ์ในอดีตมาตั้งเป็นสมมติฐาน (Assumption) และการใช้ข้อมูลต่างๆ (Information) มาค้นหาและสรุปข้อเท็จจริง แล้วจึงค่อยเจาะแต่ละเรื่องลึกลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ภาพที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดของปัญหา เปรียบเสมือนการเลาะเนื้อปลาออกจนกระทั่งเห็นก้างปลาทั้งหมด (Fish bone) หรือการค่อยๆขุดดินออกจนกระทั่งเห็นรากแก้ว รากย่อยของต้นไม้ (Root Cause) 4.สร้างแนวทางเลือกใหม่ๆและตัดสินใจ ทักษะหนึ่งที่สำคัญของนักแก้ปัญหามืออาชีพคือ ความสามารถในการกำหนดวิธีการได้หลากหลาย เพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ แล้วจึงทำการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีดารที่เหมาะสมที่สุด(โดยไม่concernกับผลลัพธ์มากจนเกินไป) 5.P-D-C-A เนื่องจากปัญหาสำคัญๆ อาจจะไม่ได้แก้จบในครั้งเดียวหรือขั้นตอนเดียว การติดตามผลลัพธ์ เพื่อประเมินความคืบหน้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวทางที่เหมาะสม จะช่วยให้การแก้ปัญหานั้นดำเนินได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบผลสำเร็จ

Leader as Coach and Mentor

การประยุกต์ใช้การโค้ช ให้ครอบคลุมหลักการและศาสตร์ต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียน สามารถเลือกใช้กับโค้ชชี่และน้องเลี้ยงของตัวเองได้หลากหลายมากขึ้น การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ฝึกฝนทักษะการโค้ชได้อย่างละเอียดด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง การฟังด้วยศาสตร์ที่ต่างกัน ทำให้เรื่องที่สนใจต่างกัน การใช้คำถามชวนคิดที่หลักการต่างกัน ทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ต่างกัน การเลือกใช้บทบาทโค้ชหรือพี่เลี้ยง ทำให้การช่วยเหลือเหมาะสม การใช้กระบวนการโค้ชต่างกัน ทำให้สอดคล้องกับเรื่องราวของโค้ชชี่ สถานการณ์หน้างานจริง มีความหลากหลายและแตกต่าง การประยุกต์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง จึงต้องมีทางเลือกให้พิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช

สนุกไปกับ ผู้เรียน หลังจากเตรียมการสอนไว้พร้อมแล้ว เหลือแค่ Action วันนี้ ตั้งใจ "อยู่กับ" ผู้เรียน ให้มากกว่าเดิม การให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการเรียนรู้ในวันนี้ ด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching โดยการ ให้ผู้เรียน บอกความคาดหวัง ของเขาต่อการเรียนในวันนี้ สร้างความพร้อมก่อนเข้าเนื้อหา ผู้เรียน มักมี มุมมองเกี่ยวกับการอบรม ว่า มา Lecture จึงไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับเขา การบอกที่ประเด็นสำคัญของ หลักสูตร ให้เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง แล้ว ระหว่างสอนมามี "สมาธิ" อยู่ กับผู้เรียน และ "กระบวนการ" ชวนคิด ให้มากกว่าเนื้อหา ด้วยการให้ฝึกปฏิบัติด้วยประเด็นในงานของเขา ผ่านกิจกรรม คิด-เขียน พูด และ แสดง (Role Play) สร้างความน่าสนใจ ในการเรียนรู้ที่ดี ปล. วันนี้ให้เขาใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ ใน class ช่วยลดโลกร้อน ไม่ต้อง "ใช้" เอกสารเยอะๆ อิอิ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก. เอช ซี เอ็น (ฮอนด้านนทบุรี)
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
ออลล์เทรนนิ่ง
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก.เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส/
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
สยามคอสมอสเซอร์วิส
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
Datacraft Asia Ptl Ltd.
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก. เทพผดุงพรมะพร้าว กะทิชาวเกาะ
เวลคราฟท์โปรดัคส์
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
เวอรีน่า
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บจก. จรูญรัตน์
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง/พฤกษาเรียลเอสเตท
ธนาคารกสิกร
บจก. ลอยตี้
บจก.บีควิก(สำนักงานใหญ่)
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก. โออิชิ
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ