บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 5

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 5 ผลพวงจากการเตรียมตัวและการไปบรรยายหลักสูตร Digital Transformation เมื่อวันก่อนทำให้ได้มุมมองใหม่ๆจากเคสที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนในคลาสวันนั้น รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างสอนทำให้มีหลายๆเรื่องที่นำมาปรับเข้ากับการสอนหลักสูตรวันนี้หลายๆครั้งที่พูดเรื่องการ Reframe กรอบความคิดเดิมๆ แล้วรู้สึกเหมือนยังลอยๆ จับต้องไม่ค่อยได้ วันนี้เลยลองใช้ตารางกระบวนการกระบวนการคิด เพื่อแยกแยะให้ผู้เรียนมองเห็นที่มาของผลลัพธ์จากการคิดของเขาได้ชัดเจนขึ้นผมชอบที่จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจที่มา เบื้องหลัง องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ... ของทฤษฎีหรือหลักการในเรื่องต่างๆ โดยใช้สถานการณ์ที่ได้จากการเก็บเคสที่เขาแชร์มาถอดกระบวนการซึ่งก็ช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพองค์ประกอบได้ชัดเจนเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาประสบพบเจอจริงๆ สัมผัสกับผลลัพธ์นั้นจริงๆ นำไปสู่ความเข้าใจเชิงลึกของแต่ละคนการหยิบ Tools ใหม่ๆมาใช้กับการสอนทำให้ผมรู้สึกว่า แม้จะเป็นรุ่นที่5 แล้ว แต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังสอนรุ่นแรกอีกครั้งครับ

Digital Transformation Mindset

ประสบการณ์ดีๆหนึ่งวันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในหัวข้อ "Digital Transformation Mindset".อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในเพื่อเตรียมพร้อมสู่ Digital Transformationการสร้างกรอบความคิดด้านดิจิทัลและการใช้ข้อมูลจึงเป็นบันไดสเต็ปแรก ด้วยความที่คนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีความ Technology & Digital Adoption สูงอยู่แล้ว การสร้างการตระหนักรู้จึงเป็นการชวนคุยให้มองเห็นภาพใหญ่ทั้งกระบวนการแล้วเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของตัวเองรวมถึงทีมงานที่เขาจะต้องไป Coaching & Motivate เพื่อให้มองเห็นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้มองเห็นความคิด ความสามารถของคนรุ่นนี้แล้วชื่นชมมากครับ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีน่าจะได้ประโยชน์จากองค์กรนี้มากๆครับปล. บรรยากาศรีสอร์ทสวยสมคำร่ำลือจริงๆ

การเรียนรู้และทำความเข้าใจผู้บริโภค

โปรแกรมคิด-สร้าง-เทส 6 วัน.สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดำเนินการพัฒนาและสร้างแนวคิดสู่นวัตกรรมให้กับกลุ่ม Talent โดยมีทีมวิทยากรจำนวน 5 ท่านสำหรับ 6 วัน โดยแต่ละท่านจะได้รับผิดชอบใน Process ที่ตรงกับจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองส่วนตัวผมได้รับผิดชอบพาร์ทแรกของกระบวนการคือ #empathize การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค(เชิงปฏิบัติการ) โดย Outcome ในส่วนของวันแรกที่จะส่งมอบต่อให้กับส่วนวันที่สองคือEmpathy Map ที่ได้จากการทำความเข้าใจ User , Partner , Customer อย่างลึกซึ่งผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น Immerse , Observe , Engage เป็นต้นรอดูช่วงท้ายคลาสว่าจะได้ Insight มาแค่ไหนครับ

Creative Thinking for Innovation รุ่นที่ 4

วันนี้มีบรรยายทางออนไลน์หลักสูตร "Creative Thinking for Innovation" อีกครั้งโดยเนื้อหา กิจกรรมชวนคิด ตัวอย่าง ที่ใช้ไม่ได้แตกต่างจากคลาสอื่นๆเท่าไร แก่นของการคิดนอกกรอบ - คิดรอบด้าน - คิดเชิงตรรกะ ที่อธิบายก็ยังคงเหมือนทุกรุ่นแต่ความท้าทายของผมเมื่อสอนหลักสูตรนี้คือการใช้เคสปัญหาที่ผู้เรียนแชร์ตอนทำเวิร์คช็อปนำมาเชื่อมโยงกับแก่นและเทคนิคคิดต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นภาพมากขึ้นสลับกับการตั้งคำถามชวนคิดในจังหวะต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆผมใช้พลังในการฟังเพื่อเก็บคียเวิร์ด ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็นกลุ่มๆ ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินให้เป็นกระบวนการ จากนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งที่สอน แล้วจบด้วยการตั้งคำถามให้เขาคิดต่อยอดในเรื่องของตัวเองต่อที่ต้องใช้คำถามเพราะผมไม่สามารถแนะนำวิธีการจัดการแบบนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ให้เขาได้ เพราะอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้บอก รวมถึงกรอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความคิด ความรู้สึกต่อข้อจำกัดก็ไม่เหมือนกัน ผมจึงไม่สามารถ Reframe ผู้เรียนได้ ... แต่สิ่งที่ทำได้คือ ชวนคิดให้เขาได้ Reframe ตัวเอง เพื่อคิดหาวิธีการใหม่ๆของตัวเองต่อนี่คือบทบาทวิทยากรสอนการคิดนอกกรอบและนวัตกรรมในฐานะโค้ชของผม

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

ได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับกลุ่มหัวหน้างานที่จังหวัดนครสวรรค์ ในหลักสูตร "ทักษะหัวหน้างาน"โดยการบรรยายเน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดีผ่านการเอาชนะหลุมพรางความคิดส่วนใหญ่ที่หัวหน้างานมักเผชิญด้วยเทคนิค 6Qหลุมพรางที่หัวหน้างานมักเจอเช่น- ตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องสำคัญจนกลายเป็นความกดดัน- ต้องบริหารลูกน้องที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง- ต้องคอยเจรจาต่อรองกับแผนกอื่นในเรื่องความผิดพลาดของทีมงาน- สอนงานแล้วลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่โดยเทคนิค 6Q ที่สามารถนำมาจัดการหลุมพรางเช่นRQ (Resilience) : ฟื้นตัวจากความผิดพลาด ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นAQ (Adversity) : ความเพียรพยายามที่จะฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคEQ (Emotional) :จัดการอารมณ์เชิงลบเพื่อใช้สมองส่วนคิดเชิงเหตุผลCQ (Creativity) : การคิดหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆในการสอนงานเมื่อเข้าใจหลักการ 6Q ก็ทำให้เกิดการตระหนักรู้ตัวเองและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดได้เร็วขึ้นเช่นกันครับ

การพัฒนาทักษะการคิด

สมองของเราคิดและตัดสินใจเป็นหมื่นๆครั้งต่อวันผ่านระบบคิดแบบเร็ว กับ แบบช้า#ระบบเร็ว มักใช้กับเรื่องชีวิตประจำวัน เรื่องที่ผลกระทบไม่สูง ปัญหาง่ายๆ #ระบบช้า ใช้กับเรื่องสำคัญ ปัญหาที่มีผลกระทบสูง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์วันนี้ตั้งใจชวนผู้เรียนที่ยอมรับว่าส่วนใหญ่ใช้ระบบเร็วตระหนักรู้การทำงานของสมองตัวเอง เพื่อ switch มาใช้ระบบช้าให้ทำงานได้เร็วขึ้นก่อนจะเรียนรู้ทักษะการคิดต่างๆซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของระบบช้าผ่านกิจกรรมและเครื่องมือประกอบการบริหารจัดการงานต่างๆ"รู้เท่าทันสมองเพื่อใช้กระบวนการคิดสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ" Key Message วันนี้ครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
ธนาคารทหารไทย
บจก. เบเยอร์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
การไฟฟ้านครหลวง
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บมจ ธนูลักษณ์
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
Central Marketing Group
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก.ดีสโตนคอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก. มารีนโกลด์โปรดักส์
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
TEAM BUILT CO.,LTD