บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

สร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

สร้างกรอบความคิด การทำงานเชิงรุก การสอนด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching ที่สะท้อนให้ผู้เรียน มองเห็น ศักยภาพ และ หลุมพรางทางความคิดแล้ว การให้เทคนิค วิธีการ และทักษะต่างๆ เป็นเพียงทางเลือก ที่ผู้เรียน นำไปใช้ "สร้างวิธีการ หลายๆรูปแบบ" เพื่อสร้างผลลัพธ์ ด้วยตัวเขาเอง สิ่งมี่สนุกแบะชอบ สำหรับ class วันนี้ สำหรับตัวเอง คือการที่ ได้มีโอกาส "ตอบคำถาม" ด้วยการใช้ครื่องมือหลายๆขนิด การเชิ่อมคำตอบไปที่ slide การยกตัวอย่างเรื่องเล่าสร้างแนวคิด การ Role play การใช้ประสบการณ์ (Consult) สำหรับผู้เรียน บอกว่า สถานการณ์ที่หน่วยงานกำลังเผชิญ คงต้องคิดอย่างที่ อจ. ว่า คือ "ต้องสนุกไปกับเหตุการณ์ และยังสร้างผลลัพธ์ได้" นี่คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ดีใจที่มีข้อสงสัยแล้วถาม กันอย่างตั้งใจ เลิกเย็นหน่อย แต่ก็ยินดีมากเลยค่ะ

สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

วันนี้กับหลักสูตรที่เสริมสมรรถนะให้กับทีมบริหารโครงการรวมถึงทีมสนับสนุนงานก่อสร้าง การสร้างกรอบความคิดของ "LEAN" เพื่อบริหารจัดการงานแบบลีน 1.สร้างความเชื่อ (Belief) ที่ทรงพลังและมองความเป็นไปได้ในส่วนงานต่างๆที่สามารถใช้หลักการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 2. ปลูกฝังค่านิยมส่วนตัว (Value) ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Lean ให้กลายเป็นอุปนิสัยที่สามารถหยิบมาใช้ได้บ่อยๆ 3. ค้นหาและสร้างประสบการณ์( Experience) ที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เคยทำสำเร็จด้วยรูปแบบ Lean เพื่อถอดบทเรียนแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. หลักการและทฤษฎี LEAN ที่เข้าใจได้ง่ายแชะมองเห็นแนวทางการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อนำทั้ง 4 ส่วนมาประยุกต์กับทักษะบริหารโครงการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่าใหม่ๆของงานได้ครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
สยามคอสมอสเซอร์วิส
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
แปลน ฟอร์ คิดส์
บจก. อุลตราคอร์
GFCA Co., Ltd.
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
มิตซุยไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก พีเอสพัฒนกร
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
บจก. ไอซินไทย ออโต้โมทีฟไดคาสติ้งส์
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. จรูญรัตน์
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
ธนาคารกสิกร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บมจ ธนูลักษณ์
บจก.สยามเซมเพอร์เมด (เครือศรีตรัง)
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บจก.เอสซีจีซิเมนต์
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บมจ บูติคนิวซิตี้
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก. โอเชี่ยนกลาส
โอสถสภา
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บมจ วายเคเค