หลักสูตรฝึกอบรม คาราคูริ ไคเซ็น - หลักสูตร 1 วัน

(Karakuri Kaizen)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / คาราคูริ ไคเซ็น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
คาราคูริ ไคเซ็นเป็นแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ให้เกิดความสะดวก ลดความสูญเปล่า ลดความเมื่อยล้าตามหลักการการยศาสตร์ เพิ่มระดับคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวคิดที่ส่งเสริมให้พนักงานทำการประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์ในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
คาราคูริ ไคเซ็นมีอีกชื่อว่า Un-Plug Kaizen ซึ่งต้องการสื่อให้เห็นถึงการประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อน เป็นผลให้มีต้นทุนการสร้าง การบำรุงรักษามีมูลค่าน้อย
การสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้จะอาศัยหลักการทางฟิสิกส์พื้นฐาน เช่นแรงโน้มถ่วง แสง ลม น้ำหนัก กลศาสตร์ต่างๆเช่น เฟือง เพลา ลูกเบี้ยว คาน สปริง นำมาประกอบกับการสังเกตและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เข้าใจหลักการพื้นฐานของ Kaizen และ Karakuri Kaizen
ศึกษาตัวอย่างกลไกธรรมชาติแบบพื้นฐานของ Karakuri Kaizen
เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ Karakuri Kaizen
สำรวจหาแหล่งพลังงาน ออกแบบกลไกและแนวทางการทำ Karakuri Kaizen ในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
หลักการพื้นฐานของ Kaizen และ Karakuri Kaizen
การสำรวจสถานการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ของสถานที่ปฏิบัติงานกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
      อบรม สัมมนา ลักษณะของสถานที่ปฏิบัติงานที่ดี
      อบรม สัมมนา การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสถานที่ปฏิบัติงานด้วย Karakuri Kaizen
Karakuri Kaizen ยากเกินไปสำหรับเราจริงหรือไม่
      อบรม สัมมนา ความคิดที่เป็นอุปสรรคในการแสดงศักยภาพ
      อบรม สัมมนา หลักการแห่งการพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา “ Really Bad Day”
กลไกธรรมชาติ พื้นฐาน Karakuri Kaizen
      อบรม สัมมนา แหล่งกำเนิดพลังงานรอบตัว
      อบรม สัมมนา การส่งผ่านแรง และกลไกขั้นพื้นฐาน
      อบรม สัมมนา ตัวอย่าง Karakuri Kaizen
ขั้นตอนการดำเนินการKarakuri Kaizen
เทคนิคการทำ Karakuri Kaizen แบบ มอง คิด ประดิษฐ์ เปลี่ยน
Workshop การออกแบบ Karakuri Kaizen ของตนเอง
      อบรม สัมมนา สำรวจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา ระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง
      อบรม สัมมนา ระบุวิธีการทำงาน ณ ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา นำเสนอการเปลี่ยนแปลงด้วย Karakuri Kaizen

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การชี้ประเด็นให้สำรวจสถานการณ์ในการดำเนินการ และความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานของตนเอง
การชวนให้นำประสบการณ์ความรู้ที่มี มาต่อยอดจากหลักการ และวิธีการใหม่ๆที่ได้รับ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มองหา คิด และออกแบบในสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงงานด้วยตนเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คาราคุริไคเซ็นkaizen

แสดงความคิดเห็น