หลักสูตรฝึกอบรม ปั้น Gen Y เป็นผู้นำอย่างไร ให้สำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Success! Build Gen Y @ Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ปั้น Gen Y เป็นผู้นำอย่างไร ให้สำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้า ผู้จัดการ ยุคนี้มีกลุ่มคนหลากหลายทั้ง Gen Y , Gen X และ Baby Bummer ทำงานร่วมกันในตำแหน่งเดียวกัน ที่สำคัญกลุ่มคน Gen Y เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความหวังขององค์กรที่จะต้องฝากทั้งคนและ งานไว้ให้รับผิดชอบ จึงควรรีบพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะมอบหมายในอนาคต 
ผู้นำกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก พร้อมทั้งยังมีความกล้าแสดงออก แต่ยัง หากเราสามารถพัฒนาให้มีการนำมาใช้ได้อย่างถูกวิธี จะสามารถสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยศักยภาพที่มากมายจากภายในอย่างเหมาะสม 
การกระตุ้นให้เห็นประโยชน์การพัฒนาตนเอง ให้มองเห็นความภูมิใจในการก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถปรับตัวได้กับการทำงานร่วมกันกับกลุ่มคนต่างวัย ได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลงาน
การเติบโตเร็วกับประสบการณ์ที่น้อยสามารถพัฒนาเพิ่มประสบการณ์ได้ หากมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างชัดเจน ด้วยการเพิ่มสปีด เพิ่มทักษะ การเรียนรู้อย่างมีรูปแบบด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
2. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่ปรับตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติกับการบทบาทหัวหน้า,ผู้จัดการ 
3. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติที่ดีแบบ 360 องศา ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม 
4. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่ให้มีความสุขและสนุกในการทำงานและพัมนาทีมงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จัก เข้าใจ ตนเองในฐานะ Gen Y ที่เป็นผู้นำทีม
         เราอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
         ผู้นำต้นแบบที่เราชอบและศรัทธาคือใคร?
         เราอยากเป็นผู้นำแบบไหน?
         เราเห็นประโยชน์อะไรบ้าง…กับตำแหน่งผู้นำทีม ?

         Ice Breaking & Work Shop : สะท้อนมุมมองผู้นำในฝัน
หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำทีมสไตล์ Gen Y …ที่ประสบความสำเร็จ
         สร้างศักยภาพของตนเอง
         สร้างศักยภาพของทีมงาน
         สร้างกระบวนการที่ชัดเจนร่วมกัน
         สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

รู้จัก ปรับเปลี่ยน ตนเองในฐานะผู้สร้างผลงานของทีม ด้วยจุดเด่นของ Gen Yที่จะเป็นผู้นำ
         รู้จักหลุมพรางทางความคิด…กับตำแหน่งผู้นำทีม
         เรียนรู้เทคนิค…การเอาชนะหลุมพรางอย่างสร้างสรรค์
         เพิ่มทักษะการเปลี่ยนแปลงด้วย…วงจรพฤติกรรม

         Work Shop : เลือกเป็นผู้นำใหม่ในแบบ Gen Y ( บทบาทสมมติ)
คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี
         การมีวินัยในตัวเอง 
         การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
         ความรับผิดชอบ
         การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
         การสร้างมนุษยสัมพันธ์

         Work Shop : สกอร์บอร์ดของผู้นำ
พัฒนาทักษะการบริหารงาน…ในบทบาทผู้นำ (ในลักษณะที่เป็นคน Gen Y)
         การทำงานแบบ PDCA
         การมอบหมายและติดตามงาน
         การสอนงาน

สร้างคัมภีร์การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ Gen Y

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานดาวเด่น 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Gen Yผู้นำที่ดีการเป็นผู้นำ

แสดงความคิดเห็น