หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการมือทองสร้างหัวใจบริการ - หลักสูตร 1 วัน

(Exceptional Customer Service Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ผู้จัดการมือทองสร้างหัวใจบริการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
        การบริการที่ดีเยี่ยมนั้น เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในทุกธุรกิจ “พนักงาน” เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างการบริการที่แสนประทับใจแก่ลูกค้า โดยการสร้างงานบริการที่ได้มาตรฐานนั้น “ผู้จัดการ” ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนนึงที่ต้องเข้ามาดูแลทีม และกระตุ้นให้ทุกคนในทีมมอบการบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าทุกคน
        แม้ว่า พนักงานทุกคนที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็น “ผู้จัดการ” นั้นล้วนแล้วแต่มุ่งหวังที่จะพัฒนาทีมเพื่อยกระดับงานบริการให้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็น ผู้จัดการมือทอง ได้ เพราะการสร้างทีมบริการที่ดีเยี่ยมนั้นต้องอาศัยทักษะและความสามารถด้านต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย
        เนื้อหาในหลักสูตรนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นในการจะเป็น ผู้จัดการมือทอง ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นผู้นำ, ทักษะการสื่อสาร, การโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีม ได้พัฒนาศักยภาพและร่วมมือร่วมมือใจสร้างสรรค์งานบริการที่เป็นเลิศ (Exceptional Customer Service)

หลักสูตรและแนวคิด
        หลักสูตร ผู้จัดการมือทองสร้างหัวใจบริการ เกิดจากแนวคิดต่อยอดมาจาก หลักสูตร “สุดยอดงานบริการระดับเฟิร์สคลาส” ที่มุ่งเน้นให้พนักงานระดับปฏิบัติการณ์ เห็นความสำคัญของการบริการ และมอบประสบการณ์ระดับเฟิร์สคลาสแก่ลูกค้า โดยหลักสูตรนี้จะเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ พนักงานระดับหัวหน้า ที่จะต้องบริหารจัดการและพัฒนาความสามารถในการให้บริการของคนในทีม โดยแบ่งเนื้อหาหลักเป็นสามส่วน คือ บริหารตน บริหารคน และบริหารผล(ลัพธ์)

เนื้อหาหลักสูตร
บริหารตน
       เข้าใจสไตล์บริหารของผู้จัดการแต่ละประเภท
       คุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นผู้นำ
       หัวหน้าแบบไหนที่คุณ อยากได้
บริหารคน
       เข้าใจลูกน้องแต่ละประเภท
       สื่อสารแบบ “Team Think” ให้ได้ใจทีม
       สร้างทีมด้วย Outward Mindset
บริหารผล
       กลยุทธ์การจัดความขัดแย้งในทีม
       การให้ Feedback แบบ FST
       FACE โมเดล สู่การเป็น ผู้จัดการมือทอง

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
เข้าใจวิธีการบริหารจัดการของตนเอง รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละสไตล์
ประยุกต์ใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะกับคนแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาความมั่นใจในตนเองสู่การเป็นผู้นำของทีมด้วยแนวคิด Outward Mindset
ใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการแก้ปัญหาระหว่างคนในทีมได้
มีทัศนคติที่ดีให้และรับ feedback รวมถึงใช้ FACE โมเดลในการพัฒนาตัวเอง

สื่อและวิธีการเรียนรู้
เวิร์คชอปและกรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่มและเกมส์ออนไลน์
บรรยายประกอบสไลด์ตัวอย่างเนื้อหา

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานส่วนหน้าระดับ หัวหน้า
พนักงานระดับ ผู้จัดการขึ้นไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการสร้างหัวใจบริการงานบริการ

แสดงความคิดเห็น