หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / ยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริงมิใช่กำหนดด้วยอายุงาน เพราะความสามารถและทักษะนั้นพัฒนากันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดั้งนั้นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง มีเป้าหมายชัดเจน ย่อมสร้างการเติบโตได้ไม่ยาก เพราะทุกองค์กรมีเส้นทางการเติบโตไว้ชัดเจน ผู้บริหารพร้อมสนับสนุน คนดี คนเก่งให้อยู่และเติบโตไปกับองค์กรอย่างแน่นอน 
การพัฒนามีหลายวิธี เช่น ลงหน้างานจริง ปรึกษาผู้รู้ รับมอบหมายงานเพิ่ม รวมถึงการอบรมที่องค์กรลงทุนให้เป็นประจำ ดังนั้นหลักสูตรนี้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบการพัฒนาให้กับทีมงานได้อย่างมีรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์สมมติจากเรื่องจริง และการประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เห็นก่อนและหลังอบรม ด้วยการเลือกหยิบของผู้เรียนเอง เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับองค์กร 
ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องทบทวน และเพิ่มเติมในการยกระดับความสามารถนั้นได้นำมารวบรวมเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสนุกในการค้นคว้า เรียนรู้ ในสไตล์ที่ใช่ กับกลุ่มนักขายหน่วยรถที่ต้องการพิชิตเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้น

วัตถุประสงค์
เพี่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเชื่อมโยงกับเป้าหมายตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเสริมกระบวนการคิดในการวางแผนกลยุทธ์ให้เหนือชั้นมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างหลักการและรูปแบบการเป็นนักขายหน่วยรถระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมขยายพื้นที่แห่งความสำเร็จให้กว้างกว่าที่เป็น

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดการยกระดับในเป็นนักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริง 
       นักขายหน่วยรถมืออาชีพในฝัน (ต้นแบบ) 
       คุณลักษณะของนักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริง 
       นักขายประเภทต่างๆที่คุณเป็นและเลือกเป็น 
       ความเหมือนและความต่างของนักขายกับนักขายตัวจริง 
       Workshop : วัดระดับใจในการยกระดับตัวเอง
พัฒนาการบริการให้เหนือชั้น ทำให้นั่งอยู่ในใจลูกค้า
       หลักการการบริการอย่างเหนือชั้น 
       แนวทางการบริการให้โดนใจ 
       เทคนิคการเพิ่มระดับความพึงพอใจให้ลูกค้า 
       อุปสรรคและปัญหาในการทำงานบริการ 
       Workshop : เลือกพัฒนาภาพลักษณ์งานบริการ
ทักษะสำคัญในการยกระดับให้เป็นนักขายหน่วยรถมืออาชีพตัวจริง
       การบริหารเวลาอย่างเหนือชั้น 
       การสื่อสารเป็น…เห็นชัยชนะ (ฟัง-ถาม-ป้อนกลับ-จูงใจ) 
       การเจรจาต่อรอง…ขั้นเทพ 
       การเปลี่ยนความขัดแย้ง…เป็นการเพิ่มยอดขาย 
       การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ด้วยระบบเดียวกันอย่างไหลลื่น (Flow) 
       Role playing : กำหนดทักษะสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มยอดขายในแบบนักขายหน่วยรถตัวจริง
       การมุ่งมั่นเป้าหมายและทำงานตามแผนด้วยหลักการ PDCA 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ในงานขายสม่ำเสมอ 
       การใช้บทบาทนักขายในฐานะที่ปรึกษา 
       การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพตัวเองด้วยหลักการโค้ช (Self Coaching) 
       การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ปังปัง ด้วยหลักการ (Image Coaching) 
       Workshop : เลือกเทคนิคเพิ่มยอดขายไปฝึกฝนจริงจังในแบบคุณ 

การบ้านสำหรับฝึกฝน
Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการขาย (ด้วยกรณีศึกษาลูกค้าแบบต่างๆ)

แนวทางในการฝึกอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายหน่วยรถและผู้สนใจ (ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป)
หน้าหน้าและผู้จัดการทีมงานขาย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักขายหน่วยรถพัฒนาการบริการงานขาย

แสดงความคิดเห็น