หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วย เพราะโอกาสที่จะดำเนินการขายให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทน หากนักขายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม่ยอมสู้ต่อไป แล้วหันมาโทษสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้ 
การพัฒนาให้นักขายมีคัมภีร์งานขายของตัวเอง จะทำให้นักขายเกิดความเชื่อมั่นในงานขายของตัวเองมากขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 
       กำหนดเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง 
       วิเคราะห์ขนาดตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน 
       สร้างยอดขายด้วย Sales Pipeline
       ตรวจสอบลูกค้าสำคัญอย่างสม่ำเสมอ 
       สร้างคู่มือการขายของตัวเอง 
       สร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การกระตุ้นและฝึกอบรมให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองได้ เท่ากับมีแผนที่การทำงานที่ชัดเจน ทำให้นักขายสามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำงานตามพื้นฐานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ตื่นตระหนกกับเป้าหมายยอดขาย แต่จะเร่งตัวเองให้ตามงานขายตามแผนให้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเอง ด้วยความมั่นใจและครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีคัมภีร์ทำงานขายของตัวเองอย่างละเอียด สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหลังการฝึกอบรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักขายในการทำงานขายของตัวเอง ให้สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การกำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       เป้าหมายยอดขายหลัก -> เป้าหมายย่อย 
       กำหนดขนาดของตลาดเป้าหมาย 
       การวางแผนการปฏิบัติงานขาย 
       Workshop: การเขียนเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง 
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
       หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
       วิธีสร้างยอดขายจาก Sales Pipeline
       การประเมินยอดขายจาก Account Planner
       การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ 
       Workshop: การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
การสร้างคู่มือการขายของตัวเอง
       การนำเสนอขาย 
       การเจรจาต่อรอง 
       การปิดการขาย 
       การบริหารหลังการขาย 
       Workshop: การออกแบบคู่มือการขายของตัวเอง 
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
       รู้ลูกค้า...รู้ตัวเรา...พิชิตยอดขาย 
       สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน 
       เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้คล้อยตาม 
       Workshop: บทพูดเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบของตัวเอง)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายเป้าหมายยอดขายการขายเชิงกลยุทธ์

แสดงความคิดเห็น

  • aiaoun (สมาชิก)
    (2 เดือนที่แล้ว )
    ใจจ้า