คอร์สฝึกอบรม Road to achieve your goal and to Value added

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / Road to achieve your goal and to Value added

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achieve Goal) ต้องประกอบไปด้วยการวางแผนที่ดี (The Good Planning) และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management) เพราะระหว่างการทำงาน เรามักเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย และอาจมีงานที่ไม่สำคัญมาแทรกอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Acumen) ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานได้ ทั้งในเรื่องการบริหารต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้ในการตรวจสอบ และสะท้อนการทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ทันเวลา
การสร้างกระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องด้วยการเห็นคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลางานคุ้มค่ากับการทำงานโดยการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนงานพิชิตเป้หมายสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการองค์กร (Organization) อย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการผ่านทีมงานของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้การบริหารงานของตัวเองผ่านตัวเองทางการเงิน (Financial Acumen) แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดแนวทางการทำงานเชิงกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมไปกับทีมงานของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวางแผนงานกับเป้าหมาย (Planning for Target)
       องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประเภทต่างๆ
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
กระบวนการบริหารจัดการการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       หลักการของการควบคุมการทำงาน (Controlling) ที่ดี
       Workshop : กำหนดกระบวนการบริหารจัดการงานของตัวเอง
การเรียนรู้อัตราส่วนทางการเงินและการประยุกต์ใช้งาน (Financial Acumen)
       การประยุกต์ใช้ในการประเมินธุรกิจ
       การใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
       การเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
       การสะท้อนความผิดปกติของการบริหารงาน
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้อัตราส่วนทางการเงินกับการบริหารงาน
เทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย (Achieve Your Target)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
       เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done)
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Growth MindsetGoalachieve

แสดงความคิดเห็น