โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน
ปัจจุบันสถาบันได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในแนวทาง Group Coaching ให้กับองค์กรต่างๆมากกว่า 300 องค์กรเป็นเวลามากว่า 5 ปี มาแล้วนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ที่เห็นถึงผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในแนวทางนี้ เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากการอบรมตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเองและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ,เทคนิคและวิธีการต่างๆที่ได้จากการฝึกอบรมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริง
สถาบันจึงมีแนวความคิดและยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางการฝึกอบรมแบบ Group Coaching ได้ กับวิทยากรที่มีความสนใจและพร้อมที่จะใช้แนวทางนี้ในการฝึกอบรมกับหลักสูตรต่างๆที่เป็นของวิทยากรเองกับหลักที่เป็นของสถาบัน ซึ่งมีอยู่แล้วกว่า 100 หลักสูตร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆได้ขยายวงกว้างขึ้นและเปิดรับความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละท่านผสมกับแนวทางการฝึกอบรมแบบ Group Coaching นี้
 
รายละเอียดของโครงการเปิดโอกาสให้วิทยากรได้ศึกษามีดังนี้
 
จุดประสงค์
Training Thailand สร้างวิทยากรที่มีมาตรฐานเดียวกันของสถาบัน
Training Thailand สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในเรื่องแนวทางการฝึกอบรม
Training Thailand สร้างแนวทางการช่วยเหลือวิทยากรในช่วงเริ่มต้น
Training Thailand เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิทยากรที่ใช้แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบคล้ายกัน
Training Thailand เพื่อทำให้เกิดมาตรฐานที่จับต้องได้ในการจัดกลุ่มวิทยากร
 
แนวความคิดของโครงการ
Training Thailand วิทยากรมือใหม่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นเป็นอย่างมาก
Training Thailand วิทยากรมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้และ style การสอน แต่ความสามารถใช้หลักเดียวกันได้ ถ้าเข้าใจในเคล็ดลับของการฝึกอบรม
Training Thailand สถาบันควรสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่านมาตรฐานของวิทยากรที่ใช้แนวทางของสถาบันเป็นหลักเพื่อทำให้ลูกค้าจับต้องได้และยินดีใช้บริการมากขึ้น
Training Thailand การจัดทำใบรับรองวิทยากร (TrainerCertification)ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในสถาบันมากขึ้น
Training Thailand การสร้างมาตรฐานของสถาบันทำให้วิทยากรเห็นเส้นทางการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นวิทยากรของสถาบันชัดเจนขึ้น
Training Thailand สามารถต่อยอดเป็นสาขาของสถาบันในต่างจังหวัดได้ในอนาคต
 
การแบ่งกลุ่มวิทยากร
Training Thailand วิทยากรหลักของสถาบัน
Training Thailand วิทยากรที่สถาบันผลักดันเป็นพิเศษ
Training Thailand วิทยากรที่สถาบันเลือกนำเสนอเป็นปกติ
Training Thailand วิทยากรที่สถาบันเชิญเป็นกรณีๆไป
 
คุณสมบัติของวิทยากร
Training Thailand รักในอาชีพวิทยากร
Training Thailand อยากที่จะเป็นวิทยากรของสถาบัน
Training Thailand มีความเชื่อมั่นในแนวทางการฝึกอบรมแบบ Coaching
Training Thailand กระตือรือร้นและใฝ่รู้อยู่เสมอ
 
สิ่งที่สถาบันจะดำเนินการ
Training Thailand สนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
Training Thailand เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน
Training Thailand อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลของสถาบันอย่างครบถ้วน
Training Thailand นำเสนอหลักสูตรและรายละเอียดให้กับลูกค้า
Training Thailand ผลักดันให้ได้รับใบรับรองของสถาบันตามกระบวนการ
Training Thailand พัฒนาหลักสูตรต่างๆร่วมกับวิทยากร
 
กระบวนการได้รับใบรับรอง
Training Thailand สมัครเป็นวิทยากรของสถาบัน
Training Thailand ศึกษารายละเอียดหลักสูตรของสถาบัน
Training Thailand ติดตามสังเกตการณ์วิทยากรหลักของสถาบันในฐานะ Co-Coach
Training Thailand คัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อดำเนินการสอน
Training Thailand ดำเนินการสอนจริงเพื่อสะสมชั่วโมง
Training Thailand พัฒนาตัวเองและดำเนินการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาใบรับรอง
 
 
ประเภทของใบรับรองสถาบัน
รายละเอียดของการได้ใบรับรองวิทยากร
     
Training Thailand
ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร
Course Certified Group Coach (CCGC)
Training Thailand รับการอบรมหลักสูตร “เคล็ดลับการเป็นวิทยากรในแนว Coaching”
Training Thailand ปฏิบัติตัวในฐานะ Co-Coach ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร หรือ 10 วัน (6 ชม./วัน)
Training Thailand สามารถดำเนินการทำ workshop กับวิทยากรหลัก
Training Thailand ดำเนินการTraining & Coaching ในหมวดหลักสูตรนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า  2 หลักสูตร
Training Thailand ยินดีที่จะเป็นวิทยากรของสถาบัน
Training Thailand
ใบรับรองประเภทหมวดหลักสุตร
Associate Certified Group Coach (ACGC)
Training Thailand ได้รับใบรับรอง Course Certified Group Coach มาแล้ว 3 หมวด
Training Thailand ติดตามสังเกตการณ์วิทยากรหลักครบทุกหมวด (6 หมวด)
Training Thailand ดำเนินการสอนหลักสูตรต่างๆมาแล้ว 3 หมวดขึ้นไป (หมวดละไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตร)
Training Thailand ยินดีที่จะเป็นวิทยากรหลักของสถาบัน
Training Thailand
ใบรับรองประเภทเทคนิคการสอน
Professional Certified Group Coach (PCGC)
Training Thailand ได้รับ (Course Certified Group Coach(CCGC))
Training Thailand ได้รับ (Associate Certified Group Coach(ACGC)) 
Training Thailand เป็นวิทยากรของงสถาบันมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
Training Thailand ดำเนินการสอนหลักสูตรของสถาบันครบทุกหมวดแล้ว
Training Thailand ยินดีถ่ายทอดและพัฒนา Trainer / Coach รุ่นต่อไปได้
 
พิธีมอบ Certified โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบันรุ่นที่ 1 ชมได้ที่นี่
พิธีมอบ Certified โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบันรุ่นที่ 2 ชมได้ที่นี่
พิธีมอบ Certified โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบันรุ่นที่ 3 ชมได้ที่นี่
 
วิทยากรท่านใดมีความสนใจ สามารถส่งรายละเอียดและติดต่อเพิ่มเติมได้ที่...
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|