Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 8 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 

คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด.....เชื่อหรือไม่ ?
คุณสามารถประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ.....เชื่อหรือไม่ ?
คุณมีศักยภาพเหลือยู่ที่จะเอาชนะปัญหานี้ได้.....เชื่อหรือไม่ ?
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น.....เชื่อหรือไม่ ?
คุณเชื่อมั่นในตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม.....เชื่อหรือไม่?
คุณมีความรักและรับผิดชอบในการพัฒนาตัวเอง.....เชื่อหรือไม่ ?

“ตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น !”
“ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณออกมาเดี๋ยวนี้ !”


คู่มือจิ๋วเล่ม 8 นี้ เป็นความตั้งใจของผมที่ต้องการให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ ความสามารถ (ศักยภาพ) ของตัวเอง ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม ตามที่แต่ละคนต้องการ
ปัจจุบันการใช้ความสามารถของแต่ละคนยังไม่เต็มที่ เพราะมีสิ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งไว้อยู่ภายในของบุคคลนั้นๆ เช่น...

     อบรม สัมมนา ความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)
     อบรม สัมมนา ความคิดเชิงลบของตัวเอง (Negative Thinking)
     อบรม สัมมนา อารมณ์เชิงลบที่ไม่มีประโยชน์ (Negative Emotion)

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเอาชนะตัวเหนี่ยวรั้งต่างๆได้ด้วยตัวเองเป็นจุดประสงค์หลักของคู่มือจิ๋วเล่มนี้ครับ
ขอเชิญเลือกเครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสมได้แล้วครับ

 
<< กลับหน้ารวมแหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|