Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 9 ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 

ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ

คู่มือจิ๋วฉบับนี้...จัดทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของผู้สนใจการโค้ช (Coaching) ได้นำไปประยุกต์ใช้ กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่าย
คู่มือจิ๋วฉบับนี้... เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการโค้ช (Coaching) มาพอสมควรใน ระดับหนึ่งเพราะไม่ได้อธิบานถึงแก่นของการโค้ชไว้ เพียงแค่ทำให้เห็น ความแตกต่างของการโค้ชด้วยศาสตร์ที่ต่างกันเท่านั้น
คู่มือจิ๋วฉบับนี้...ต้องการให้ทุกท่านได้เรียนรู้ จุดมุ่งเน้น (Focus) ของการโค้ชในประเภทต่างๆกัน
คู่มือจิ๋วฉบับนี้... ใช้สำหรับการเป็นเอกสารอ้าวอิงในการศึกษาแบบเจาะลึกเพิ่มเติมใน ในศาสตร์ต่างๆต่อไป

การโค้ช(Coaching) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการช่วยเหลือ ผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการโดยการค้นหาแนวทาง ที่เหมาะสมของตัวเองในการไปสู่เป้าหมาย ได้ด้วยตัวเอง
โค้ช...... เป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนแนวความคิดของโค้ชชี่ให้มองเห็นตัวเอง
โค้ช...... มุ่งเน้นให้โค้ชชี่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
โค้ช...... ใช้คำถามเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ที่มีอยู่แล้ว
โค้ช...... รับฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ โค้ชชี่ แล้วเปิดโอกาสให้เลือก ตัดสินใจเอง
โค้ช นำพาโค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

การโค้ช (Coaching) สามารถใช้ศาสตร์ต่างๆ ประกอบในกระบวนการโค้ชได้ตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของโค้ช เช่น....
Adult Learning การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
Adult Learning การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)
Adult Learningการโค้ชด้วยพลังจิตใต้สำนึก (NLP Coaching)
Adult Learningการโค้ชโดยการใช้สติตระหนักรู้ (Mindfulness Coaching)
Adult Learning การโค้ชเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ (Business Coaching)
Adult Learning การโค้ชด้วยการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่รอบตัว (Appreciative Indexing Coaching)

 
 
<< กลับหน้ารวมแหล่งรวมเนื้อหาเพื่อการฝึกฝนหลังบริการ
 
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|