Untitled Document
 
เครื่องมือพัฒนาตนเอง
คู่มือจิ๋ว เล่ม 10 The World of Coaching EP.1
บอกต่อหน้านี้
 
    คู่มือจิ๋วเล่ม 13
เกร็ดเล็กๆในการพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 12
เรียนรู้สมอง เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
    คู่มือจิ๋วเล่ม 11
The World of Coaching ep.2
    คู่มือจิ๋วเล่ม 10
The World of Coaching ep.1
    คู่มือจิ๋วเล่ม 9
ครบเครื่อง...เรื่องศาสตร์การโค้ช
    คู่มือจิ๋วเล่ม 8
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...
ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
    คู่มือจิ๋วเล่ม 7
คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 5
สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
    คู่มือจิ๋วเล่ม 4
เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
    คู่มือจิ๋วเล่ม 3
พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
    คู่มือจิ๋วเล่ม 2
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  คู่มือจิ๋วเล่ม 1
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
    คู่มือ วิธีสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
    คู่มืออยากเริ่มต้น
เป็นวิทยากรเชิญทางนี้
 

ถ้าหากการโค้ช (Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ก็คงจะดีนะครับ!

ผมหมายถึงการนำหลักการของการเป็นโค้ชมาใช้ในเรื่องของการพัฒนา ไม่ได้หมายถึง "การเป็นโค้ชที่ประกอบอาชีพนะครับ!"

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่ง ที่ใช้พัฒนาคุณลักษณะ (Attribute) ของบุคคล ให้สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่แล้ว ออกมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ!

ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) หลายอย่างที่หากไม่เข้าใจที่มาของหลักการโค้ช ก็จะสงสัยครับ เช่น
     อบรม สัมมนา โค้ช ใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิด เพราะเชื่อว่า โค้ชชี่สามารถออกจากสภาวะอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ ด้วยการใช้สมองส่วนคิดแบบมีเหตุผล จึงเลือกใช้คำถามครับ!
     อบรม สัมมนา โค้ช ฝึกฝนทักษะการฟังมาก เพราะการฟังของโค้ช ไม่สรุปเรื่องราวของโค้ชชี่ ด้วยมุมมองของโค้ช เพียงแค่ฟังให้เข้าใจในตัวโค้ชชี่ให้มากที่สุด จึงต้องฟังให้เห็นคุณค่าในตัวโค้ชชี่ครับ!
     อบรม สัมมนา โค้ช เป็นเพียงกระจกเงา ไม่ได้เป็นผู้หวังดีโดยตรง เพราะการหวังดีของโค้ชอาจเผลอมองเรื่องไม่ดีของโค้ชชี่ แล้วรีบแนะนำเร็วเกิน โค้ชจะใช้คำถามสะท้อนให้เขาเห็นตัวเอง ยอมรับ แล้วอยากเปลี่ยนด้วยตัวเอง จะดีกว่าครับ!
     อบรม สัมมนา โค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพไปน้อยมาก โค้ชจึงชวนคิดให้ค้นหา สำรวจ เรื่องดีๆ แล้วปรับเปลี่ยนเรื่องไม่ดี ไปสู่เรื่องดีๆ ได้ด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเองครับ!

ทักษะการโค้ช มีอีกหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก หากเข้าใจจุดประสงค์ของการโค้ชอย่างแท้จริง ผมคงทยอยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับ

หรือลงทะเบียนขอรับฟรีได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|