หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

อาจารย์ จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
University of California, Los Angeles (UCLA) ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
     CEU CREDIT – สาขาการเงิน
Pacific States University ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
     เกรียตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง เกรดเฉลี่ย 4.00 
     PSU Presidential Scholarship Award (ทุนการศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
ได้รับรองจากสหรัฐอเมริกา โดย THE AMERICAN BOARD OF NLP:
     Certified NLP Master Coach 
     NLP Master Practitioner 
     Master Practitioner of Time Line Therapy

Non-academic Achievement | ความสำเร็จอื่นๆ
Surfing (Sport): featured as “Surfer of the Week” in SunNews; a local Southern California Newspaper. ลงหนังสือพิมพ์ ซันนิวส์ ปี 2010 
CALIFORNIA SURF ATHLETE | นักกีฬาโต้คลื่นแคลิฟอร์เนียใต้

WorkExperience

Testimonials | ความไว้วางใจ