หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

อาจารย์ ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาวิชาการด้านการเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนภาษีส่วนบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ บจก.โฮม พลัส เอสเตท

ประสบการณ์การทำงาน
 2555-2556 บจก. ดีคอม กรุ๊ป รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางการเงิน (Deputy Chief Financial Officer) 
 2548-2554 บจก.คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 2541-2548 บริษัทในเครือ จี อี แคปปิตอล ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 
 2537-2540 บงจ.คาเธ่ย์ทรัสต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายธนบดีธนกิจ

ประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษา และวิทยากร
 ที่ปรึกษาการลงทุน-ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด 
ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ใช้เงินตัวเอง
ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนการเงิน
ทีมที่ปรึกษาวิชาการด้านการเงินปฏิบัติราชการ ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากร บรรยายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทีมวิทยากรหลักสูตรไทยโค้ช รุ่นที่ 3 
 วิทยากรบรรยายหลักสูตร การวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจ ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลงานหนังสือ
 การบริหารการเงินส่วนบุคคล มีเงินเก็บเป็นล้าน ทำได้ทุกคน

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ชลธิชา ปรางค์ประทานพร


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน