หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

อาจารย์ ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

TPM Consultant & trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาตรี อุตสกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สถาบันราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโส&หัวหน้า World class manufacturing สาย Agro Production ของ บ.เบทาโกร จำกัด
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (เครื่องกล)
วิทยากรภายใน บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง
ที่ปรึกษากิจกรรม 5ส บ.สมจิตต์ฟาร์ม และ อาร์มา ฟาร์ม
วิทยากร บริษัท Big Q training Center (Freelance)
งานเขียนบทความ ลง Facebook Page “TPM Tools”

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมจัดทำระบบ TPM กับอาจารย์ที่ปรึกษา TPM ระดับประเทศ ให้กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงาน พระประแดง ตลอดระยะเวลา 11 ปี จนสามารถนำบริษัท เข้ารับรางวัล TPM excellence Award prize ในปี 2015 และ TPM consistent Award prize ในปี 2017 เมื่อมีประสบการณ์มากพอ จึงได้เริ่มเขียนบทความ TPM ประมาณ 2 ปี

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
5S Activity
QCC and small group activity
KSS: Kaizen Suggestion system
Training system (HR Development system)
Why – Why analysis Tools.
ECRS Tools
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Cost loss matrix
Total Productive Maintenance (TPM)
Focused Improvement
Autonomous Maintenance
Planned Maintenance
Education Training
Quality Maintenance
Office Improvement
Safety Health & Environment
Early Management
Supply chain Management

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท Simat จำกัด (มหาชน)
บริษัท Sunsea จำกัด
บริษัท Thai eastern group
บริษัท Y H S international จำกัด
บริษัท Asia Pacific Glass จำกัด
บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ จำกัด
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)