หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล

อาจารย์ ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – Executive MBA การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด

ประวัติการทำงาน
ริ่มต้นทำงานด้านการตลาด โดยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดที่บริษัท Mirth Executives Co., Ltd. ดูแลการตลาดต่างประเทศ การอบรมพนักงานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดหาสินค้าจากต่างประเทศที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้เริ่มทำงานด้านการตลาดต่างประเทศของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชเป็นเวลา 15 ปี โดย ดูแลทีมงานที่แตกต่างกันจาก 9 ประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย และขยาย ตลาดต่อไปในประเทศจีน ประเทศในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะ เวียดนาม บรูไน และพม่า นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น ครูใหญ่ โครงการปลูกกล้าคว้าทาเล้นท์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านกลยุทธ์ การบริการ และ เป็นที่ปรึกษา และ นำทีมในการสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโปรเจคต่างๆ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Professional Certified Coach (PCC), ICF
Certificate in Professional Trainer in Training and Group Coaching Style, Entraining
Certificate in Performance Coaching, ICF, ACSTH
Certificate in Coaching and Mentoring Professional, ICF, ACSTH
Certificate in Thai Coaching Model, ICF, ACSTH
Certified Talent Coach Professional, Talent Fit Academy Thailand
Certificate in Mindfulness Coaching Model, Mind Coach Foundation, ICF, ATCP

หลักสูตรอบรมและโปรแกรมที่ถนัดและเชี่ยวชาญ
วิทยากรภายในโรงพยาบาลบีเอ็นเอช - Healthcare Marketing ในโครงการลูกกล้าคว้าทาเล้นท์ และ ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
วิทยากรพิเศษ - Healthcare Business and Medical Tourism inThailand, Clarkson University, School of Business, MBA Study trip 2015 - 2019
วิทยากรพิเศษ - Cross Cultural Communication สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, iMBA
วิทยากรพิเศษ - การสร้าง Resume บริษัทท๊อปกัน
ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่บริษัท SME บริษัท ปราณเชิญ , Meguiar สาขา บางบอน , บริษัท Advance Electric & Electronic Co., Ltd.
พี่เลี้ยงประจำมูลนิธิ จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย Mind Coach Foundation


หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน