หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

อาจารย์ ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
     อาจารย์พิเศษและวิทยากรเกี่ยวกับการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร 
     อาจารย์พิเศษ วิชา การแสดงทางวิทยุ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีการศึกษา 2558-2559)
     Freelance ผู้ประกาศทางวิทยุ - Freelance เขียนบทโฆษณาและสคริปต์ต่างๆ 
ส.ค. 2556 – ก.ค.2558 Creative & Copy Writer บริษัท Quality Plus Aesthetics International จำกัด รับผิดชอบด้านเนื้อหาและสื่อทุกชนิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 
เม.ย. 2556 – ก.ค. 2556 Senior Creative Copy writer บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบงานเขียนและผลิตสื่อโฆษณาเกมออนไลน์ในเครือเอเชียซอฟท์ 
มิ.ย. 2553 – มี.ค. 2556 CREATIVE / Copy writer / Script writer บริษัท GMM Media จำกัด (มหาชน) แผนก A-TIME SHOWBIZ ผู้ผลิตคอนเสิร์ตในเครือเอไทม์ เช่น คอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี คริสติน่า อากีล่าร์, คอนเสิร์ตครบรอบ 30 ปี แอม-เสาวลักษณ์, คอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี เจ-เจตริน เป็นต้น - Freelance เขียนบทโทรทัศน์ 
ก.ค. 2550 - ก.พ. 2551 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)

ประวัติการสอนและการเป็นวิทยากรการศึกษา
 2559 - วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยายและเวิร์คชอปกับพนักงานระดับผู้บริหาร จำนวน 40 คน (26 ส.ค. 2559 ณ สวนธรรม บุญถาวร)
 2558 - วิทยากรพิเศษ หัวข้อ “การตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับภัยพิบัติ” โดย สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
 2555 - วิทยากรพิเศษ เรื่องการเป็นผู้ผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายผู้มีความสนใจ งานจุฬาฯวิชาการ 2555 ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2554 - วิทยากรพิเศษ วิชา Presentation Technique บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายผู้มีความสนใจ Final Project ของนิสิตภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2553 - วิทยากรพิเศษ เรื่องการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางวาทวิทยา บรรยายแก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบทักษะด้านภาษา
สอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ได้คะแนน toeic equated score 597 คะแนน (พ.ศ.2551) และ 553 คะแนน (พ.ศ.2558) 
สอบวัดทักษะทางภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TMC) ได้คะแนน 70 คะแนน 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Microsoft Word พิมพ์ดีดไทย 25 คำต่อนาที/ อังกฤษ 20 คำ ต่อนาที 
Microsoft Powerpoint 
โปรแกรมตัดต่อเสียง Cubase
Adobe Premiere
Adobe Photoshop
Adobe PageMaker
Sony Sound Forge 

ประสบการณ์ และผลงานด้านอื่นๆ
รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดชุมพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2540 โดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด 
รางวัลชนะเลิศ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2541
รางวัลชนะเลิศ การประกวดความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด (จ.ชุมพร) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2541 
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2541 จังหวัดชุมพร 
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนเขตการศึกษา 3 เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2541 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว,รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2542 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกลอนสด งานสดุดีกวีแก้ว (วันสุนทรภู่) ครั้งที่ 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2543 
รางวัลยอดเยี่ยม ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2543 
รางวัลยอดเยี่ยม ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2544 
ขับร้องประสานเสียง เพลงพรปีใหม่ และเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" ในงาน 7 มหัศจรรย์ที่ถนนสีลม ณ อาคาร CP Tower ปี 2545 
รางวัลที่ 1 ขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส พระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2545 
ตัวแทนขับร้องภาษาฝรั่งเศส งานเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสมา45 แสดงเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี 
ฝ่ายกำกับเวที ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2546 
ร้องเพลงประกอบละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 - 2549 
แสดงละครเวทีปริญญานิพนธ์เรื่อง Anny ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 
แสดงละครเวทีเรื่อง My Fair Lady เทศกาลละคร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2547
ทีมสันทนาการพิเศษ งานกีฬาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี 2547 
ร้องเพลง Theme song ประจำงานกีฬาฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ปี 2548 
สมาชิก The Bangkok Combined Choir 2004 แสดงคอนเสิร์ต Hendels Messiah & Bachs Magnificat แสดงเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ คริสตจักรสะพานเหลือง กทม. 
แสดงลิเกมหาวิทยาลัย เรื่อง "ฉันรักเธอเสมอมาทุกนาที" ในงานรำลึก 6 ตุลาฯ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโทรทัศน์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2548 (deCentralized Asian Transnational Challenge หรือ d’CATCH 2006) (โครงการความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย), Kanda University (ประเทศญี่ปุ่น) และ University of Santo Tomas (ประเทศฟิลิปปินส์) ณ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานบันทึกเสียง
ปี 2553 - ปัจจุบัน 
 ลงเสียงสปอตโฆษณา,สกู๊ปทางวิทยุ ในคลื่นวิทยุเครือ A-Time (Greenwave 106.5, HOT915, Chill 89 และ 94EFM และ Greenchannel) 
 TVC โฆษณา ท่อน้ำไทย 
 TVC โฆษณา แลคตาซอย 
 TVC โฆษณา Ganier White Complete - Promotion Spot ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน Santas 
 TVC โฆษณา Tylinol - Voice Over คลิป รู้สู้ Flood
 Voice Over คลิป คนไทยคิดอะไรอยู่ 
ปี 2552 
 ร้องเพลงประกอบงาน event ผงปรุงรสมะนาวตราคนอร์
 ร้องเพลงประกอบ VDO presentation โครงการบ้าน Boat House หัวหิน
ปี 2551
 ให้เสียงประกอบ VDO presentation ของกรมชลประทาน จ.นครนายก
 ให้เสียงสปอตวิทยุโฆษณาแก๊ส NGV สยามราช
ปี 2550 
 ให้เสียงสปอตรณรงค์ผูกริบบิ้นเหลือง รักประเทศไทย โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ให้เสียงสปอตโครงการ Green sharity ช่วยเหลือสุนัข และโครงการ Green trip ตอนท่องเที่ยวประเทศกรีซและประเทศกัมพูชา ออกอากาศทางคลื่น Green Wave 106.5 FM
ปี 2549 
 ให้เสียงสปอตรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประกาศในรถรณรงค์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 ให้เสียงบรรยาย สกู๊ปข่าว ศูนย์พัฒนาการเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ให้เสียงบรรยาย สารคดีสั้นในงานพืชสวนโลก ชุด “ราชพฤกษ์ 2549” จำนวน 17 ตอน
 ให้เสียงบรรยายสารคดีสั้นตอน “สานสายใยชีวิต” รายการพลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม ออกอากาศทาง ททบ. 5