หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ นิวัต โชติวงษ์

อาจารย์ นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

การศึกษา
 Griffith University (Gold Coast, Australia) Master of Business Administration
 Silpakorn University Bachelor of Education- Psychology

ตำแหน่งการทำงาน
วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายการอบรมและหลักสูตร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เขียนหนังสือ
 ด้านไอที Power Point 4.0
       Power Point 95
       Ms-Office 95 Tricks and Tips
 ด้านการบริหารและจัดการ
       Strategic Management Tools and Ideas
 CD Training:
       PowerPoint XP-2003 (Movie Version)

ผู้บรรยายรับเชิญ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 สถาบันดำรงค์ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 อื่นๆ

ประสบการณ์ผู้นำกิจกรรม (Team Building- English Version)
 Blue Scope
 GE 
 YUM Restaurant
 Fonterra 
 CISCO
 PepsiCo 
 Volvo
 Microsoft 
 Covestro
 MAERSK 
 Linfox
 Mercedes-Benz 
 Samsung
 European Union (EU) 
 และบริษัทอื่นๆ อีกมากมายหลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ นิวัต โชติวงษ์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน