หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตำแหน่งปัจจุบัน

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer (ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ)

ประวัติการเข้ารับการอบรม
Professional Coaching Certification Program สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)
Principle of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
Practitioner of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
Master of Life Coaching สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)
NLP Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
NLP Master Practitioner Triple Certification Training สถาบัน NLP Top Coach
Strengths Coaching Certification Program สถาบัน Gallup Strengths Center
Design Thinking จาก S.E.A.C

     

     ผลงานด้านการอบรม
 เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้จัดการสาขา และผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี 
 เป็นวิทยากร อบรมให้กับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด (ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด

บางส่วนของลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษา แบบ In House Group Coaching
หลักสูตรระยะยาว (6-12 ครั้ง)
 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท มีทจอห์นสัน ประเทศไทย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
 บริษัท เจอมานิค เทคโนโลยี จำกัด
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท เน็ทเบย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”
 บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง”
- ที่ปรึกษาโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง”
 บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์ค จำกัด
- ที่ปรึกษาโครงการ “การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี”
- ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนากลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท รอยัลเทค จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”
 บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท ดิจิตอลคอมเน็ทเวอร์ค จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
- ที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
 บริษัท ไทยเควส จำกัด
- ที่ปรึกษา “พัฒนาภาวะความป็นผู้นำในด้านการจัดการขององค์กร”
 บริษัท โคเน่ ไทยลิฟท์ จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร 
“โปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและทำงานเชิงรุกสำหรับทีมวิศวกรรม”
 บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
 บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “สอนงานอย่างไร…ให้ได้งาน (To be good coach)

หลักสูตรที่ปรึกษา (ประจำทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
- Syndome
- มาสเตอร์คูล
- โกดังคอมพ์

หลักสูตรต่อเนื่อง (3 วัน)
- PAGO
- TrueTouch
- Thai Yamaha

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Leadership
- Berlim
- CMC Biotech
- Diebold
- GET
- Indorama
- J.I.B
- Johnson Control
- One Up
- Teambuilt
- YSS
- ปัญญธารา ในเครือ CP All
- บริษัท บี.ดี.อุดร จำกัด
- เสถียรพลาสติก
- โกชู โคซัน
- โรงพยาบาลมหาสารคาม
- กุลธรเคอร์บี้
- ทีวีบูรพา
- ฟูจิซึ
- วีเทค
- ดีคอมช้อป
- สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน)
- เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Sale & Marketing
- Blue Stack
- Datacraft
- Hollywood Inter
- Primus
- Thai Parkerizing
- URC
- Syndome
- เคมเทรด
- แปลนฟอร์คิดส์
- โกดังคอม
- สยามกลการโฟล์คลิฟท์
- คาเรล
- ไซเน็ค
- บริษัท อัมรินทร์ Book
- บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด
- พระราม 3 ฮอนด้า
- ยัสปาล แอนด์ ซันส์ (JasPal)
- วายวีพี
- โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Coaching
- FB
– Food
- SCG (แก่งคอย)
- The Erawan
- บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
- บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด
- รอยัลเทค จำกัด
- ดิจิตอลคอม จำกัด
- TrueTouch
- ไทยโพลีคาร์บอเน็ต
- เคเบิ้ลคอมเน็ตเวอร์ค จำกัด
- สคร.
- สุรพลนิชิเร
- บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส #2

หลักสูตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสูตร Other Softskill
- CMG#3
- Indorama
- Inter Express Logistic
- PAGO
- ProServe
- Sunshine
- Thonburi-Hospital
- TPCC
- Tri Star
- Visteon
- ไทยสตีลเคเบิ้ล
- กรณ์ประกาย
- บริษัท เบ็นไมเยอร์
- บริษัท กนกสิน

บางส่วนของหน่วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้าไปฝึกอบรมแบบ In House ให้
- โรงพยาบาล มหาสารคาม
- สภากาชาดไทย
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
- พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- การไฟฟ้านครหลวง

การติดต่อ และ Website ส่วนตัว
 Facebook ส่วนตัว https://www.facebook.com/pakornblog
 ตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถค้นหาได้จาก  http://www.pakornblog.com
       เรื่องที่อย่างเล่าให้ฟัง
       ตัวอย่างการให้คำปรึกษา
       Download Slide Presentation ฟรี
       E-Book อยากเป็นวิทยากรภายใน
       ตัวอย่าง VDO บันทึกการสอน
       เครื่องมือสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน