หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พัชรพล ชาญอุไร

อาจารย์ พัชรพล ชาญอุไร

กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โค้ชมืออาชีพ ICF, วิทยากรอิสระ, ที่ปรึกษา SAMED RESORTS GROUP
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 Bachelor of Arts Program in Information Studies : UTCC

ประสบการทำงาน
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PMAT
อดีต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA
อดีต ผู้จัดพัฒนาและฝึกอบรม CONC THAMMASAT
อดีต ผู้ช่วยวิจัย และ จัดพัฒนาฝึกอบรม ดร.นพพร เรืองวานิช ม.ธรรมศาสตร์
อดีต ผู้ช่วยวิจัย และ จัดพัฒนาฝึกอบรม ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ม.ธรรมศาสตร์
อดีต ผู้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
Thammasat MINI MBA
SCB YEP
Thammasat FIBA1
โค้ชไทย ICF Professional Certified Coach
TMA Presentation Techniques
Thammasat Innovative Program @ South Korea
TMA Talent Development Program @ ATD Atlanta Georgia, U.S.A.

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
1. Customer Centric Excellence
2. Leader as Coach
3. Supervisory Skill
4. Creative Ideas and Innovative Thinking
5. Team Building

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
CP ALL
เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวหงษ์ทอง)
SCB
GC (PTTGC)
SCG
สภากาชาตไทย
Olympus
HA FORUM
SAMED RESORTS GROUP