หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

การศึกษา
 ปริญญาโท การจัดการด้านโลจิสติกส์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี 
สถิติศาสตร์ประยุกต์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์
Supply Chain, Logistics & Operation Management Skill, Information System (ERP, WMS, TMS) 
Warehouse & Distribution Center, Transportation, Cost Management (Activity-Based Costing)
Productivity Improvement (Kanban, KaiZen, Lean etc.) Business Process Management & Improvement

ประสบการณ์การบริหารองค์กร
 ปัจจุบัน Senior Executive Consultant
     บริษัท โนว์เลดจ์แวร์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (Training & Consulting Service in Supply Chain & ,Logistics Senior Executive Consultant)
 2015 Vice General Manager
     บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด (3PL-Warehouse, Transport & Cross-Docking Vice General Manager)
 2006 - 2014 Logistics Director
     บริษัท เอเชียบุคส์ จำกัด (Book, Magazine Retailer & Wholesaler Logistics Director)
 2004 - 2005 Operation Director
     บริษัท พรหมพรม มหาชน จำกัด (Import & Export Industrial Material : Brass Copper Aluminum Operation Director)
 2000 – 2004 Logistics Director
     บริษัท สินธนโชติ จำกัด (LSP-Container Freight Station, Boned Warehouse, Transportation General Manager)
 1990 - 2004 IT Manager 
     บริษัท โหงวฮก เอเจนซี่ จำกัด (Shipping Liner Agency of Marine Transportation IT Manager)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 2014 - 2017 กรรมการ Committee of Logistics System & Trade Facilitation (TNSC-Thai National Shipper’s Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
 2014 - 2016 กรรมการ Committee of Infrastructure & Logistics System (FTI-Federation of Thai Industries สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 2013 - 2015 ที่ปรึกษา Logistics Advisor & Consultant (กรมส่งเสริมการส่งออก Thai Federation on Logistics and Thai Exporter Development Foundation สมาพันธ์โลจิสติกส์,มูลนิธิส่งเสริมผู้ส่งออกไทย)
 2011 - 2016 กรรมการตัดสิน Committee of Judging Panel of ELMA Excellent Logistics Management Award (Department of Export Promotion, Ministry of Commerce กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 2011 - 2016 อาจารย์พิเศษ Guest Lecturer (Sripatum University, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok Suvarnabhumi University มหาวิทยาลัยศรีปทุม,ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพสุวรรณภูมิ)

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน