หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล

อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ที่ปรึกษาภาพลักษณ์แบบองค์รวมที่ผสานศาสตร์ด้านธุรกิจงานขายและบริการ / วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ / วิทยากรชำนาญการด้านการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) อบรมให้กับบริษัทเอกชน มหาชน ราชการ และองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ KING POWER, SCG, DHL EXPRESS, RICOH, BMW, MITSUBISHI MOTOR, กรุงไทย แอกซ่า, การไฟฟ้านครหลวง, กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น

มีประสบการณ์อยู่ในสายงานขายและการตลาด มากว่า 18 ปี
Certified การเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ Train the Trainer ของ Image Coaching Limited Partnershipหลักสูตร จากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
Certified การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก และการโค้ชแบบทรงพลังด้วยไพ่แห่งชีวิต จาก THAILAND COACHING INSTITUTE (ได้รับการรับรองจาก INTERNATIONAL COACH FEDERATION) 
Certified การเป็นกระบวนกรหรือฟา (FACILITATOR) เน้นการสร้างกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จาก White Rabbit Management 
เป็นโค้ชคนแรกที่เน้นให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์แบบองค์รวม 
โค้ชชิ่งเปลี่ยนลุคปลุกพลังลูกค้า ให้เป็นคนใหม่ที่มั่นใจและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นมาแล้วมากมาย 
มืออาชีพในการสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) ให้กับระดับหัวหน้า และผู้บริหาร 
โค้ชภาพลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าได้เห็น “Wow Moment” ของตัวเองจากภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการสอน
เน้นดึงพลังศักยภาพจากภายใน เพื่อแสดงออกอย่างเต็มที่เหมาะสม ผ่านภาพลักษณ์แบบมือโปร 
ผ่านประสบการณ์การทำงานด้านสายการตลาด การขายและประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนรายใหญ่มาแล้วมากมาย

การศึกษา
 ปริญญาโท เกียรตินิยมเหรียญทอง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาประชาสัมพันธ์
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาโฆษณา และประชาสัมพันธ์
 Certificate in General English,Embassy CES, Brisbane, Australia 
 Public Relations in crisis situation Course
 Community Relations Conferences Advertising Strategy Training Course
 Traditional Media Course

ประวัติการทำงาน
 ที่ปรึกษาด้านการตลาดและส่วนการผลิตให้กับธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายขายและการตลาดสายงาน Event&PR.Organizer : Sonix Youth1999 Co.,Ltd 
 ดูแลลูกค้า เช่น CPN, TRUE, Unilever, Cotton USA 
 ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Television Agency : Sonix Youth1999.,LTD ดูแลลูกค้า เช่น บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด, บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด 
 ฝ่ายขายและการตลาด สายงาน Event Organizer : PrezentiaCo.,Ltd 
 ดูแลลูกค้า เช่ Mazda, Toyota 
 ฝ่ายการตลาดและดูแลลูกค้า สายงาน Media, Advertising & Publishing Agency :Movement Co.,Ltd. 
 ที่ปรึกษาการวางแผนงานให้หน่วยงานภาครัฐบาล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ วราลักษณ์ สมัญญากุล


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน