หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์

อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 2531 - 2537 พาณิชยการ สาขา การตลาด โรงเรียน เซ็นจอห์น โปลีเทคนิค
 2537 - 2541 ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ เอก ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย รังสิต


ตำแหน่งงาน ปัจจุบัน
 ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด งานขนส่งทางน้ำ

ผ่านการอบรม
ผ่านการอบรม บุคลิกภาพ กับ สถาบันฝึกอบรม Robert Power 
ผ่านการอบรม คอร์ส การทำ Upselling ที่ โรงแรม Le Meridian President 
 ผ่านการอบรม English Grammatical Training Course.
 ผ่านการอบรม Sales Manager Training ที่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

ประสบการณ์/การทำงาน
1999 - 2000 ตำแหน่ง พนักงาน Reception (Quality Suite Hotel) 
2000 - 2002 ตำแหน่ง พนักงาน รับจองห้องพัก (Le Meridian President) 
2002 - 2004 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ด้านงาน โลจิสติกส์ (Trans-Maker Co.,ltd) 
2005 – 2006 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ( Siam International ) 
 2006 – 2009 ตำแหน่ง Team Leader Sales (Dell Corporation Thailand)
2009 – 2013 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาดขนส่งทางน้ำ 
 2013 – 2013 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Katoen Natie Thailand) 
2014 – 2015 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาดขนส่งทางน้ำ

ความสำเร็จ/การทำงาน
2013 - 2013
1. ปิดโปรเจ็กงานบริหารจัดการคลังสินค้า มูลค่างาน 7.2 ล้าน กับ บริษัท Asno Horie (Thailand) Contract 1 ปี 
2014 – 2015
2. ปิดโปรเจ็กงานบริหาร Total Logistics Service มูลค่างาน 108 ล้านบาท บริษัท เนสเล่ท์ ไทยแลนด์ สัญญา 3 ปี 
3. ปิดโปรเจ็กงานบริหาร Total Logistics Service มูลค่างาน 30 ล้านบาท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สัญญา 1 ปี 
4. ปิดงานโปรเจ็ก บริหาร Integrated Logistics มูลค่างาน 86 ล้าน บาท บริษัท มิตรผล จำกัด สัญญา 3+3 ปี
และหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐฯ อื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สัญชัย วุทธิสารพงส์


คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIทัศนคติเชิงบวกนักขายTeamworkLeadershipLeanพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน