หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย

Coach & Professional Trainer
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองการสอนจากสถาบัน แบ่งเป็นหมวดดังนี้ (หมวดงานขายและบริการ ,หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ,หมวดโค้ชชิ่ง และหมวดอื่นๆ) 
ที่ปรึกษาด้านงานขาย,การบริการทางโทรศัพท์ และCall Center 
โค้ชพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching 
ผู้จัดการโครงการวิทยากรออนทัวร์ทั่วประเทศของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 
ผู้บริหารสถาบันเอ็นเทรนนิ่งศูนย์ภาคตะวันตก

Training Thailand
Entraining Certified Group Coach : Course Certified Group Coach (CCGC)
สามารถสอนหลักสูตรสถาบันในหมวด : Coach, Leadership, Thinking, General Soft Skill

ประสบการณ์การทำงาน
 สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 
       ผู้บริหารทีมงานดูแลลูกค้าและทีมพัฒนาหลักสูตรสถาบัน 
 บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
       ผู้บริหารส่วนสำนักบริหารกรรมการผู้จัดการ
       ผู้ช่วยทีมบริหารงานวางแผนการผลิต และการระบบการจัดส่ง (ลอจิสติคส์) 
       ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ในด้านการพัฒนาธุรกิจ และ สร้างทีมบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
       ผู้บริหารส่วนพัฒนางานเทเลเซลล์และเทเลมาร์เก็ตติ้ง
       ผู้บริหารสร้างทีมงานขายสำหรับห้างสรรพสินค้า ( PC ณ จุดขาย)
 ประสบการณ์งานที่ปรึกษา 
       บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
       บริษัท ซินโดมอิเลคทรอนิคส์อินดัสรี จำกัด
       บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
       บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด 
       บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด
 ประสบการณ์เป็นทีมวิทยากรร่วมกับโค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
       วิทยากรร่วมกับหลักสูตรเดี่ยวและโปรแกรมต่อเนื่องกับองค์กรชั้นนำมากมาย 
       Co coach กับหลักสูตรโค้ชชิ่งทีมผู้บริหารระดับสูง
       ทีมผู้ช่วยกับโครงการแบ่งปันความรู้ด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรมพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่อง (2-8รุ่น/ปี)
หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ
      บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
      บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
      บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
      บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
      บริษัท อินโดรามา จำกัด
      บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ไทยแลนด์ จำกัด
      บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
      โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา)
หมวดการสอนงาน (Coaching)
      บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11)
      กรมชลประทาน
      บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด
      บริษัท อินโดรามา จำกัด  
หมวดงานขายและบริการ
      กรุงศรีออโต้ 
      Terminal 21 Shopping Mall
      บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่น จำกัด
      บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
       บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)
      บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
หมวดอื่นๆ(Soft Skill)
      บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
      บริษัท ไทย คิคูวา จำกัด
      บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
      การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
      บมจ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด 
      บริษัท พัฒน์กล จำกัด 
      บริษัท วีไอวี กรุ๊ป จำกัด
      บริษัท โออิชิ จำกัด 

1:1 Coaching
      บริษัท ดี เบส โฮลดิ้ง จำกัด
      บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
      บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)
      บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ปทท.) จำกัด
      บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
      บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์โอเชียเนีย จำกัด
      บจก.ไทรอัมพ์มอเตอร์ไซเคิลส์(ไทยแลนด์)
      บจก. คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ประเทศไทย) 
      บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัท ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด (FUJITSU)
      บริษัท อลูคอน จำกัด
      บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัท บุญรอด บริวเบอรี่ จำกัด
      บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TUF
      PZ Cussons (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
      บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
      บริษัท พี เอส สหยูเนี่ยน (ปทท.) จำกัด
      บริษัท มิค อินดัสตรีส์ (ปทท.) จำกัด
      บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด
      บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จํากัด

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มการเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย)
      บจก. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส (มหาชน) กรุงศรีออโต้ 
      ธนาคาร เกียรตินาคิน 
      ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จำกัด
      บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
      บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด 
      บริษัท LMG ประกันภัย จำกัด 
      บริษัทสยามไมล์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
      บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริการและจัดจำหน่าย)
      บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (7-11) 
      บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์ 
      บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) 
      บริษัท โตโยต้า นนทบุรี 
      บริษัท เลอโนโว จำกัด 
      บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 
      บริษัท กรุนด์ฟอส (ปทท.) จำกัด 
      บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (ศูนย์นิสสันเชียงราย) 
      บริษัท นิวบูติค ซิตี้ จำกัด 
      บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส จำกัด 
      บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
      บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด 
      บริษัท ลีโอเทคโนโลยีแอนด์มาร์เกตติ้ง จำกัด 
      บริษัท สิทธิพร แอทโซซิเอท จำกัด 
      บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด 
      บริษัท ยู.เอส. ซัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด 
      บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
      บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด 
      บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
       บริษัท ฮงฮวด จำกัด 
      บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 
      LF Logistic Co.,LTD.
 
ประสบการณ์การสอน : โค้ชชิ่งโปรแกรม (รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริการ โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า)
      บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซนเตอร์ 
      บริษัท ดิเอราวันกรุ๊ป จำกัด 
      โรงแรมคามาลายา สมุย 
      โรงแรมเดอะไลบราลี่ 
      โรงแรม ที เค พาเลซ 
      โรงแรมดุสิตธานี (พัทยา) 
      ไอยรา บีช โฮเตล แอนด์ พลาซ่า 
      โรงแรมเคซี รีสอร์ทแอนด์สปา
      โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล 
      โรงพยาบาลจังหวัดตรัง 
      สมาคมโรงแรม (กลุ่มทรัพยากรมนุษย์) 
      บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จำกัด (สำโรง) 
      Terminal 21 Shopping Mall 
      Bludeck Co.Ltd. 
      บริษัท ดีเบสโฮลดิ้ง จำกัด 
      บริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 
ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม (การพัฒนาตัวเองของอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย)
      โครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer) 
      หลักสูตรเคล็ดไม่(ลับ)เทคนิคการสอนแนว Training & Group Coaching 
      หลักสูตรเทคนิคการเขียนหลักสูตร 
      หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือการสอนสำหรับวิทยากร 
      หลักสูตร HR เป็นโค้ชขององค์กร 
      หลักสูตร HRD กับการการวางแผนการอบรมในการพัฒนาองค์กร 
      หลักสูตรการพัฒนาและอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น 
      หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      หลักสูตรสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) AI 
      หลักสูตรพัฒนาการเป็นนักเขียน 
      หลักสูตร Life & Planning to Success 
      หลักสูตร ปลดล็อคศักยภาพสู่ความสำเร็จ 
      หลักสูตรเทคนิคการเป็นโค้ช (Coaching Skill) 
      หลักสูตรจิตวิทยาและจิตใต้สำนึก (NLP) 
      หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการโค้ช (รวมศาสตร์ต่างๆ) 
      หลักสูตรพัฒนาการโค้ชภายในตัวเอง (Inner Coach) 
      หลักสูตรเทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช


 Training Thailand ใบรับรองสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคน ในบทบาทวิทยากรแนว Training & Group Coaching
ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เริ่มเป็นพนักงาน เติบโตมาเป็นหัวหน้างานและตำแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทเอกชน มีโอกาสได้ทำงานในส่วนของงานโอเปอเรชั่น บริหารจัดการ พัฒนาทีมงาน และพัฒนาธุรกิจด้านการขายการตลาด มาตั้งแต่ปี 2538 จวบจนปัจจุบันยังคลุกคลีอยู่กับพนักงานในบทบาทที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรต่างๆ

หัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรง สามารถถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งมีเรื่องราวกรณีศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ จากการทำงานที่ปรึกษา คือ หลักสูตรหมวดงานขายและบริการ, หมวดการสอนงาน(Coaching) , หมวดพัฒนาภาวะผู้นำ, หมวดบริหารจัดการ, หมวดพัฒนาทักษะการคิด และหมวดSoft Skill อื่นๆ 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย มีความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาพัฒนาเพิ่มอีกได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพียงกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างเป้าหมายที่ใช่ของตัวผู้เรียนเองอย่างมั่นใจ เพราะทุกคนคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

"โค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ และเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชชิ่ง เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มาก และยังสามารถนำออกมาใช้เพิ่มได้อีกด้วยตัวเอง "

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย


กลุ่มหลักสูตรหมวด งานบริการ (Service)
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ใส่ใจลดข้อร้องเรียน 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การครองใจลูกค้าด้วย CRM 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม บริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ (Strategic & Leadership)
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม ปั้น Gen Y เป็นผู้นำอย่างไร ให้สำเร็จ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม โค้ชอย่างไร ให้ได้พนักงานคุณภาพ 1 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร​ งานขายและการตลาด (Sales & Marketing)
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักขายเชิงรุก 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับนักขายหน่วยรถให้เป็นมืออาชีพตัวจริง 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะการขายกลุ่มนักขายหน่วยรถ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพ หน่วยงานภาครัฐ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ขายอย่างไร ให้สนุกกับงานขาย 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ 2 วัน Download
กลุ่มหลักสูตร ทั่วๆไป (General Soft Skill)
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดในการบริหารประสบการณ์ลูกค้า 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม คิดนอกกรอบอย่างไร พัฒนางานให้เป็นเลิศ 1 วัน Download
 หลักสูตรฝึกอบรม ทัศนคติการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 1 วัน Download
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกTeamworkLeanLeadershipพัฒนาบุคลิกภาพการโค้ชการมอบหมายงาน