หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ แตงไทย

อาจารย์ แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
King Power International
บมจ.ศุภาลัย 
โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
โรงพยาบาล จุฬารัตน์
สโรรักษ์ (ประเทศไทย) 
Abedo MBP leather Industry 
ไทยประกันชิวิต

ผลงานที่ผ่านมา ล่าสุด
นักสันทนาการ ละลายอัตตา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เขียนหนังสือ ขำสุดติ่ง 
วิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ.อ.แตงไทย