หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารฯลาดกระบัง
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Temple University Japan
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ American University Of London


ประสบการณ์ทำงาน
ธุรกิจด้านสื่อสารในช่วง 7 ปีแรกของการทำงานในด้านการขายและการให้บริการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ 20 ปีหลังจบปริญญาโท ในด้านการบริการ การขาย การตลาด การควบคุมคุณภาพ ควบคุมการผลิต บริหารกำไรขาดทุน ให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ เช่น Honda, Suzuki, BorgWarner, Summit Group, Jebsen & Jessen
เคยประจำในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลาว อินเดีย เดินทางไปประชุม และนำเสนองานมากกว่า 20 ประเทศ
เคยเป็น Executive Director of TEBA (Thai European Business Association) สมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย-ยุโรป
เคยเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีสมทบคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เขตการสอนบ้านค่าย จ.ระยอง


ประวัติการเข้ารับอบรม
TS16949, ISO14000
LEAN Manufacturing
Negotiation Art
Financial Management for Plant Manager
Honda Service Manager Training

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
LEAN Manufacturing
Toyota Production System (TPS)
Six Sigma
Kaizen – Continuous Improvement
Financial Concept for Non-financial Manager for Profitability
Service Excellence

หนังสือแปลในเครือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) : สสท
Increase Knowledge with Cartoon; 2010 (ชุดการ์ตูนเสริมความรู้; 2553)
Toyota Production System; 2009 (การผลิตแบบโตโยต้า; 2552)
Growth as Honda; 2008 (การปฏิรูปองค์กรให้เติบโตอย่างฮอนด้า; 2551)
Business Economics; 2006 (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ; 2549)
Want to be Great, be Stoned-Heart; 2007 (อยากยิ่งใหญ่ต้องใจหิน; 2550)
Motorcycle Repairing is Easy; 2005 (มอเตอร์ไซด์ซ่อมเองได้ง่ายจัง; 2548