(หลักสูตร 1 วัน)
In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]
บอกต่อหน้านี้

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
 Download Course outline ได้ที่นี้
update 30 APR 2015
หลักการและแนวความคิด

อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นหลักการแก้ไขปัญหาระยะสั้น

อบรม สัมมนา การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ (System Thinking for Problem Solving) เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการให้ความสำคัญที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาด้วย ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจนและมีประสิทธิผลสูงมากขึ้น

อบรม สัมมนา การนำหลักคิดเชิงระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นการคิดเชิงองค์รวมมองที่ภาพใหญ่มากกว่า คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น และยอมรับว่าระบบไม่หยุดนิ่ง จะทำให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดความต่อเนื่อง วางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้น ไม่ได้แก้ไขแบบเส้นตรงอีกต่อไป

อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ จะต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานของการเป็นระบบ และสร้างแนวความคิดเชิงระบบในองค์กร ให้ทุกคนมีหลักคิดเดียวกัน เพราะทุกคนที่เป็นองค์ประกอบในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของระบบขององค์กรเสมอ ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า การกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบที่ใหญ่กว่าเสมอ

อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ และเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางนั้น จะทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆ ก็จะหมดไปได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดเชิงระบบอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ แล้วนำหลักคิดดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบสูงให้ได้อย่างมีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้แนวความคิดของการคิดอย่างเป็นระบบของตัวเอง สร้างเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์จริงได้ตาม Style ของตัวเอง
อบรม สัมมนา เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      อบรม สัมมนา ความหมายของการคิด
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
      อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ


อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา(Problem Solving)
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา (คิดสนุกๆ)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบันทึกแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา


อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างของการคิดเชิงเส้นและการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา หลักของการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop : เรื่องที่เคยใช้ในการคิดเชิงระบบของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ


อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา ลักษณะพื้นฐานบางประการของการเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิดเชิงระบบในองค์กร
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับแนวทางคิดเชิงระบบ


อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

     โค้ชชิ่ง พนักงานระดับปฏิบัติการ
     โค้ชชิ่ง หัวหน้างาน
     โค้ชชิ่ง ผู้จัดการ
     โค้ชชิ่ง ผู้บริหาร

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       - การบรรยายเนื้อหา
       - Work shop สร้างสถานการณ์
       - เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       - การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

 Download Course outline ได้ที่นี้
Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|