โบรชัวร์ : การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

แนะนำ VDO อธิบายแนวทาง-รูปแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน


รูปแบบการอบรม Virtual Classroom ของสถาบัน จะไม่ใช่แค่การอบรมผ่าน Media เพียงเท่านั้น แต่สถาบันมีมาตรฐานการอบรมรูปแบบนี้อยู่ทั้งหมดมี 4 Step ดังนี้
Step I : เรียนปรับพื้นฐานก่อนการเรียนรู้ผ่าน VDO (Self-Learning)
Step II : เข้าคลาสจริงเรียนผ่าน Virtual Classroom (6 ชั่วโมง) เช่น Zoom, MS Team
Step III : ขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเติมในรูปแบบ Clinic ผ่าน Virtual Classroom (2 ชั่วโมง) เช่น Zoom, MS Team
Step IV : การติดตามผลลัพธ์หลังการอบรมโดยทีมงานของสถาบัน จำนวนผู้ติดตาม 20 คนเท่านั้น พร้อมส่งมอบ Report สรุปในเชิงสถิติ

ทั้งนี้รูปแบบและรายละเอียดสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลย เช่น ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง, ปรับการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 วัน วันละ 3 ชม. หรืออื่นๆ ที่ต้องการ


แนะนำ VDO อธิบายแนวทาง-รูปแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน

EP.01 แนะนำการเรียนรู้

EP.02 หลักการเรียนรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

EP.03 กระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

EP.04 รายละเอียดดำเนินการเรียนรู้และการติดตามผลลัพธ์

EP.05 สรุปรายละเอียด


รับชม VDO อธิบายการฝึกอบรมในรูปแบบ Virtual Class room ทั้งหมด

    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น