[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กรกฎาคม 2561     292     0

ทักษะนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)

ผู้จัดการส่วนงานขาย ของ บ.อาซีฟา (มหาชน) ร่วมเรียนรู้กันครับ ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้าน Solution ต่างๆ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาลูกค้าอยู่แล้ว วันนี้มาเติมทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมครับ

สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้

การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
การเตรียมตัวและวางแผนงานขาย
การวิเคราะห์ลูกค้าให้แม่นยำ
การทำ Cross Selling กับลูกค้าเดิม
การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลและความสัมพันธ์

ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง ในการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนดำเนินการขาย ได้ด้วย Style ของตัวเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  นักขายSolution Sellingวางแผนงานขาย

แสดงความคิดเห็น