[ผลงานฝึกอบรม] หมวก 6 ใบกับการประยุกต์ใช้

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / หมวก 6 ใบกับการประยุกต์ใช้

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 สิงหาคม 2561     266     0

วันนี้กับ หลักสูตร หมวก 6 ใบกับการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมต่างๆของเรา มีที่มาจากสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง หรือ จิตใต้สำนึก (Subconscious)

หมวก แทนความหมายของ บทบาท (Role) ... หมวกที่เราใส่มีผลต่อการแสดงออกของเรา บางครั้งหรือบางสถานการณ์ ที่การแสดงออก ก็อาจขัดกับความเป็นตัวตนของเราได้ การตระหนักรู้ว่า เราสามารถใช้หลักคิดรูปแบบต่างๆ (ตามสีของหมวก) ที่เหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ก็จะช่วยให้เราลดความขัดแย้งภายในตัวเราได้

กิจกรรม หมวก 6 ใบในวันนี้ ประยุกต์มาจากหนังสือ 6 Thinking Hats โดยการนำหลักคิดของหมวก มาสร้างกิจกรรม ที่ประยุกต์เข้ากับการทำงานของคนในส่วนงาน HRD ที่จะต้องดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บุคคลากรต่างๆ ในองค์กร

ทำอย่างไรจึงจะให้คำปรึกษาในรูปแบบ ที่สอดคล้องกับคนประเภทต่างๆ โดยไม่ขัดแย้งกับผู้มาขอคำปรึกษา และยังคงความเป็นตัวเองได้ หมวกแต่ละสีมีลักษณะการคิดที่มีจุดเด่น และข้อดีที่แตกต่างกัน เหมือนบทบาทต่างๆของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเรื่อง
การสร้างโปรแกรมการจัดอบรม
การพูดคุยกับพนักงานที่มีปัญหา
การสื่อสารกับหัวหน้างาน/ผู้บริหาร
การให้คำปรึกษากับพนักงาน ที่มีปัญหากับผู้อื่น
การให้แนวคิดดำเนินชีวิตกับพนักงานเรื่องการบริหารเงิน
การทำกิจกรรม Orientation ให้กับพนักงานใหม่
กิจกรรมการ Show&Share Morning Talk
เป็นต้น

นับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับ HR
ขอขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในวันนี้

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หมวก 6 ใบการสื่อสารHRD

แสดงความคิดเห็น