[ผลงานฝึกอบรม] เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     2 สิงหาคม 2561     272     0

เทคนิคการใช้หมวกอย่างมีประสิทธิผล คือ... ความสามารถในการแยกแยะปัจจัยที่มีผลกระทบกับพฤติกรรมของตัวเองได้
การเลือกใช้หมวกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์...ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย
การสร้างกิจกรรมการใช้หมวกที่ดี...สามารถประยุกต์ในเหตุการณ์ต่างๆได้

บทบาท(หมวก)
กรอบความคิด(Mindset)
ตัวตน(Being)

ความละเอียดและความแม่นยำของการใช้หมวก
บทบาทต่างๆ ที่เราใช้ในการดำเนินชีวิต...กำหนด "กรอบความคิดและการเลือกใช้คุณค่าของตัวเอง"...ส่งผลต่อคำพูดและพฤติกรรม ที่เราสื่อสารกับผู้อื่น
หากเราสามารถเลือกใช้หมวกได้อย่างเหมาะสม...จะทำให้เราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนกรอบความคิด เพียงแค่เลือกใช้หมวกชั่วคราว...ก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนกรอบความคิดได้เช่นกัน
การฝึกฝนการเลือกใช้หมวกกับทักษะต่างๆ...จะทำให้การสื่อสารของเราดีมากขึ้นทันที
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเรียนรู้กันในวันนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หมวก 6 ใบการสื่อสารกรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น