[ผลงาน] สร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / สร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     6 สิงหาคม 2561     116

กลับมาพบกลับกลุ่มหัวหน้างานรุ่นที่ 3 ของโปรแกรม "สร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน (Leadership Awareness)"

โปรแกรมนี้แบ่งเป็นสองวัน โดยวันนี้วันแรกจะเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างกรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน ก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นส่วนของการบริหาร Performance ของทีมงานครับ