[ผลงานฝึกอบรม] คิดและทำอย่าง KAIZEN

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / คิดและทำอย่าง KAIZEN

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 สิงหาคม 2561     324     0

คิดและทำอย่าง KAIZEN กับงานกลุ่ม Support & Design สำหรับคลาสวันนี้

การเริ่มต้นให้ผู้เรียนสำรวจแนวคิดและสร้างการตระหนักรู้

บทบาท ... ความรับผิดชอบ เป้าหมาย KPI คุณสมบัติที่สำคัญ
กรอบความคิด ... ความคิด ความรู้สึกที่แสดงผ่านวิธีการ แนวทางในการทำงานปัจจุบัน
Being ... อุปนิสัย คุณค่า จุดเด่นที่ใข้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ

T&GC และ Solution Coaching ช่วยให้ผู้เรียนปรับกรอบความคิดใหม่ของตัวเองเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ใช้การตระหนักรู้Beingในปัจจุบันกับบทบาทที่องค์กรกำหนดแล้วใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  กรอบความคิดSolution Coachingไคเซ็น

แสดงความคิดเห็น