[ผลงาน] โปรแกรมพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / โปรแกรมพัฒนาทีมงานขายครบวงจร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     9 สิงหาคม 2561     25

ครั้งที่ 4 เชิงปฏิบัติการจริงที่ Site งานจริงครับ
การเรียนรู้ทักษะการขายและงานบริการกับสถานการณ์จริง ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ครับ

เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของทุกคน การนำไปฝึกฝนจนเป็นทักษะใหม่ของตัวเอง คือ เป้าหมายต่อไปครับ
การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญครับ