[ผลงานฝึกอบรม] ปรับ Mindset ด้วยการ NLP

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ปรับ Mindset ด้วยการ NLP

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กันยายน 2561     207     0

ปรับ Mindset ด้วยการ NLP ตัวเอง

สร้าง Growth Mindset ให้ตัวเองแบบง่ายๆ ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้เอง

สอนเทคนิค NLP ให้ผู้เรียนตระหนักรู้เทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเลือกใช้ในสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth MindsetพัฒนาตัวเองNLP

แสดงความคิดเห็น