[ผลงาน] ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการ T-and-GC

หน้าแรก / ผลงานทั้งหมด / ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการ T-and-GC

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     14 กันยายน 2561     49

ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching ได้อย่างไร ??

E(event) + R(response) = O(outcome)

การใช้สถานการณ์จริง (Event) ของผู้เรียนที่แชร์หรือแลกเปลี่ยนกับวิทยากร&โค้ชในแต่ละช่วงสามารถนำมาเดินกระบวนการ Coaching & Training ได้ครับ

การชวนผู้เรียนถอดบทเรียนคำพูด/พฤติกรรมที่เป็นResponseของเขากับเหตุการณ์ไปที่หลักการที่เชี่ยวชาญเช่น

หลักการทำงานของสมอง(Braining Working) เพื่อให้ตระหนักรู้ว่าเขากำลังใช้สมองส่วนคิดหรือส่วนอารมณ์กับEventนั้น
สมองสี่ส่วน(4 Brain Function) ... ให้ตระหนักรู้ว่ากำลังสมองสีที่เป็นDominant&ShadeของเขาหรือปรับตามEvent
คุณค่าและจุดเด่น(Value & Strength) ... ให้ตระหนักรผลลัพธ์(Outcome) ว่ามาจากเขากำลังใช้ValueตัวไหนกับEventนั้น
ความสามารถ(Ability) ... ให้ตระหนักรู้ว่าOutcomeที่เกิดขึ้น เขาใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างไรกับEventนั้น
ความเป็นตัวตน(Being) ... ให้ตระหนักรู้ในรูปแบบของคว่ามเชื่อ(Believe)กับประสบการณ์ (Experience) ที่หยิบมาใช้

ซึ่งไม่ว่าวิทยากร&โค้ชจะใข้หลักการใดมาชวนถอดบทเรียนพฤติกรรม(Unpack) ก็จะสามารถสะท้อนไปที่กรอบความคิด (Mindset) ของเขาว่าวันนี้Responseของเขามาจากเขากำลังใช้ FixหรือGrowth Mindsetอยู่

และหากเขาอยากเปลี่ยน Outcomeใหม่ (เพื่อความสำเร็จ) เขาควรจะเปลี่ยนMindsetใหม่ด้วยหลักการนั้นๆอย่างไร ตามที่วิทยากร&โค้ชหยิบมาเชื่อมโยงการสอน

วิทยากร&โค้ชจึงมีความละเอียดในการฟังประโยคของผู้เรียนค่อนข้างมาก...เพื่อทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มองเห็น ยอมรับ และอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

แล้ววิทยากร&โค้ชจึงค่อยให้ เทคนิค แนวทาง วิธีการใหม่ๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดAbility เดิมที่เขามีอยู่แล้วตามสมรรถนะที่จำเป็นครับ