[ผลงานฝึกอบรม] พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / พัฒนาทักษะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     11 ตุลาคม 2561     238     0

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มหัวหน้าและผู้จัดการงานครับ

การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีหลากหลายแนวทางตามคุณลักษณะบุคคล
หัวหน้าที่ชอบพัฒนาผู้อื่น
หัวหน้าที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
หัวหน้าที่เข้าใจทีมงาน
หัวหน้าที่ชอบผลักดันทีมงาน
หัวหน้าที่ชอบสร้างคน
หัวหน้าที่.....

การรู้จักและเข้าใจคุณค่าและจุดเด่นของตัวเองช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น

การเบือกใช้ทักษะที่สอดคล้องช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในงานและความสัมพันธ์ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทีมงานหัวหน้างานการบริหาร

แสดงความคิดเห็น