[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 ธันวาคม 2561     378     0

สอนหลักสูตรนี้หลายครั้ง บนเนื้อหาเดิม โดยปรับเครื่องมือประกอบการสอนให้ใช้การโค้ชมากขึ้น

การใช้เครื่องมือประกอบการสอนตามหลักสูตร สำหรับการสอนในช่วงแรกๆ ช่วยให้การสอนตามกระบวนการ Training and Group Coaching สามารถทำได้ง่ายขึ้น และเมื่อสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆในหลักสูตรอื่น (โดยเฉพาะหลักสูตรโค้ช) ได้หลากหลายแล้ว ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรต่างๆได้ แต่ยังคงสร้างการเรียนรู้ และชวนคิดให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

วันนี้ใช้การโค้ชสด และกิจกรรมฝึกการฟัง โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งที่โค้ชปฏิบัติตามเนื้อหา สร้างการเรียนรู้แทนการใช้กรณีศึกษา นอกจากสร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนก็ได้ประโยชน์จากการมีชั่วโมงฝึกการโค้ชไปด้วย

รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ... น่ามาจาก ความสุขจากการได้ฝึกสมาธิระหว่างการสอน

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันในวันนี้
    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชภาวะผู้นำการสอน

แสดงความคิดเห็น