[ผลงานฝึกอบรม] Coach the coach professional coach programs

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Coach the coach professional coach programs

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 มกราคม 2562     60     0

วันแรกผู้เรียนเกือบไม่ได้ความรู้เพิ่มเท่าไรนัก!

การสอนตามโปรแกรมเป็นการฝึก ?การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง??จึงมุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจ ?ความละเอียดของการโค้ชและกรอบความคิดของการเป็นโค้ช?

ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช ทุกคนรู้หมดแล้ว?เพียงต้องการเรียนรู้ ?เทคนิคและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติ? ที่สามารถดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเองจริงๆ

ความเข้มข้น?จึงอยู่ที่ ?การเห็นกระบวนการโค้ช และการถอดบทเรียนการโค้ช??เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเอง

การโค้ช?สามารถเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น เพราะเป็น Skill Set และ Mindset ไม่สามารถเข้าใจจากการฟังเท่านั้น

พวกเรายังต้องสนุกกับการเรียนรู้แบบนี้กันไปอีก 6 เดือนครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชการโค้ชเชิงปฏิบัติMindset

แสดงความคิดเห็น