[ผลงานฝึกอบรม] การโค้ชตามกระบวนการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การโค้ชตามกระบวนการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กุมภาพันธ์ 2562     212     0

วันนี้ฝึกการโค้ชตามกระบวนการ (Role Playing) ด้วยศาสตร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละศาสตร์

การฝึกการโค้ชตามกระบวนการ ผ่านการดูตัวอย่างการโค้ชแต่ละศาสตร์ทำให้เห็นความละเอียดและจุดมุ่งเน้าของแต่ละศาสตร์ได้อย่างชัดเจน

สนุกกับการเรียนรู้ มากกว่า ผลลัพธ์ที่ได้รับครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ศาสตร์การโค้ชการโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น