[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 กุมภาพันธ์ 2562     153     0

ได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับบทบาทวิทยากรและโค้ช
ในฐานะวิทยากรร่วมกับอาจารย์ปกรณ์
ในหลักสูตร "ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง"
ทำให้มีเวลาที่จะได้ฝึก การฟัง เพื่อ จับเบาะแส มากเป็นพิเศษ

"เบาะแส" เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสอนในแนวทาง Training and Group Coaching
เพราะ "เบาะแส" เป็นสิ่งที่แสดงถึง ตัวตน (Being) ,คุณค่า (Value) หรือ ความต้องการภายใน (Brain CARES) ของผู้เรียน
เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นหลุมพรางจากเรื่องดีๆ ในตนเอง
บนเป้าหมายความเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงของตัวเอง

เช่น
ความเป็นคนรับผิดชอบ อาจเผลอให้เราเชื่อมั่นในวิธีการตัวเองมากกว่าวิธีการของทีมงาน
คนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ อาจทำให้เราไม่กล้าถามเพราะกลัวน้องจะอึดอัดไม่สบายใจ
การที่เราอยากช่วยเหลือ อาจเผลอไปดห็นข้อเสียเขามากขึ้น
เป็นต้น

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  โค้ชพี่เลี้ยงทักษะการโค้ชภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น