[ผลงานฝึกอบรม] การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 มิถุนายน 2562     987     0

วันนี้ผสมหลักคิดอย่างเป็นระบบกับการแก้ปัญหาครับ

กิจกรรมมีหลายอย่าง แต่ที่โดดเด่น คือ ?การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ?

ผู้เรียนจะได้แนวทางแก้ปัญหาแบบการคิดรอบด้าน และเกิดความเข้าใจคนที่คิดแตกต่างได้ด้วย

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจหมวก 6 ใบการแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น