[ผลงานฝึกอบรม] การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 มิถุนายน 2562     260     0

วันนี้จัดทำ Workshop ร่วมกับผู้บริหาร ในรูปแบบ Strategic Group Coaching

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นรูปแบบหนึ่ง ที่ผมมักเลือกใช้สำหรับหลักสูตรการคิด

การบริหารงานงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ใช้การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

การใช้กรอบความคิดเชิงระบบ ช่วยทำให้เห็นภาพกว้างและผลกระทบที่ตะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา ได้อย่างกว้างขวางและครบถ้วน ทำให้ต้องใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชทักษะการคิดGroup Coaching

แสดงความคิดเห็น