[ผลงานฝึกอบรม] การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 กรกฎาคม 2562     140     0

วันนี้เราติดสินใจด้วย ?อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง?

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มักมีเบาะแสที่เป็นสาเหตุ หากเราใช้การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ย่อมทำให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

การเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างมีสติ ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจการคิดเชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงความคิดเห็น